Skip to main content
Skip table of contents

Lijst Geaccepteerde BRO wijzigingsverzoeken

In dit overzicht zijn de geaccepteerde wijzigingsverzoeken weergegeven die opgenomen in de backlog van de BRO. Samen met gebruikers en experts worden deze geprioriteerd en vervolgens wordt de uitvoering gepland.

De wijzigingsverzoeken die zijn geaccepteerd en inmiddels door de BRO zijn gerealiseerd, zijn te vinden op de pagina Gerealiseerde BRO Wijzigingsverzoeken

De lijst is geactualiseerd op 17 juli 2024 .

Via de volgende link kun je de lijst inzien en opvragen:

Geaccepteerde wijzigingsverzoeken BRO.xlsx

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.