Skip to main content
Skip table of contents

Lijst Afgewezen BRO wijzigingsverzoeken

In dit overzicht zijn de door de change advisory board van de BRO afgewezen wijzigingsverzoeken opgenomen. De reden van afwijziging is in het overzicht weergegeven. Bij de afwijzing is veelal de afweging tussen waarde van het verzoek en de impact op het BRO-systeem of -standaard doorslaggevend.

De lijst is geactualiseerd op 3 mei 2024

Via de volgende link kun je de lijst inzien en opvragen: Afgewezen wijzigingsverzoeken BRO.xlsx

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.