Skip to main content
Skip table of contents

GMN BCI Brondocumenten

Brondocumenten

Een brondocument bevat de gegevens die geregistreerd worden in de LV BRO. In de GMN gegevenscatalogus staat waaraan de gegevens moeten voldoen (zie de link op de pagina Grondwatermonitoringnet (GMN)).

Een brondocument is de eenheid waarin een verzameling gegevens worden geregistreerd, aangevuld of gecorrigeerd. De gegevenscatalogus definieert ook gegevens die door het BRO-systeem worden gegenereerd of afgeleid; deze gegevens hoeven niet worden opgenomen in een brondocument.

Een brondocument wordt verpakt in een 'request' (BRO-verzoek). Vervolgens wordt het geheel als een bestand in IMBRO/XML-formaat in de vorm van een BRO-verzoek aangeboden in het Bronhouderportaal.

GMN is een registratieobject met materiële geschiedenis. De gegevens waarover geschiedenis wordt opgebouwd zijn:

 • De lijst met meetpunten: er kunnen in de loop van de tijd meetpunten bijkomen en meetpunten af gaan;
 • De buisverwijzing (de relatie naar een grondwatermonitoringbuis) van een meetpunt: in de loop van de tijd kan een meetpunt verwijzen naar een andere grondwatermonitoringbuis en/of put. Bijvoorbeeld als de eerst put kapot is gegaan of als een filter verstopt is geraakt.

Het registreren van de gegevens van een object is een doorlopend proces, waarvoor er vijf brondocumenten beschikbaar zijn. Daarnaast is er een zesde brondocument om, met name voor archiefgegevens, meerdere brondocumenten in één keer aan te bieden.


Onderstaande tabel geeft per type brondocument de Engelstalige naam zoals gebruikt in de XML-bestanden, de Nederlandse naam, de registratiestatus van het registratieobject nadat het brondocument is verwerkt en een omschrijving waarvoor het brondocument kan worden gebruikt.

Naam in XML-bestand

Nederlandse naam

Leidt tot registratiestatus

Omschrijving

GMN_StartRegistration

GMN-StartRegistratie

Geregistreerd

Dit brondocument wordt aangeboden wanneer een (nieuw) grondwatermonitoringnet wordt gestart.

GMN_MeasuringPoint

GMN-Meetpunt

Aangevuld

Dit brondocument wordt aangeboden wanneer een meetpunt wordt toegevoegd aan het grondwatermonitoringnet.

GMN_TubeReference

GMN-Buisverwijzing

Aangevuld

Dit brondocument wordt aangeboden wanneer de actuele buisverwijzing van een meetpunt wordt vervangen door een andere buisverwijzing.

GMN_MeasuringPointEndDate

GMN-EinddatumMeetpunt

Aangevuld

Dit brondocument wordt aangeboden wanneer een meetpunt niet meer wordt gebruikt in het grondwatermonitoringnet,

GMN_Closure

GMN-EindeRegistratie

Voltooid

Dit brondocument wordt aangeboden wanneer de registratie van het grondwatermonitoringnet wordt beëindigd. Aanvullen is hierna niet meer mogelijk.
GMN_WithHistoryGMN-MetGeschiedenisGeregistreerd of Aangevuld of VoltooidDit brondocument wordt aangeboden om de (archief) gegevens van een grondwatermonitoringnet in een reeks van brondocument in één keer aan te bieden.


Onderstaande tabel geeft per type brondocument weer in welke types BRO-verzoeken het brondocument aangeboden mag worden. Het 'alles-in-1' brondocument kan alleen gebruikt worden voor het registreren van gegevens, niet voor het corrigeren van gegevens; dit omdat de in het 'alles-in-1' brondocument opgenomen reeks van brondocumenten separaat worden verwerkt en leiden tot separate gebeurtenissen in de objectgeschiedenis (zie de Berichtencatalogus uitgifteservices op de GMN landingspagina), waardoor onjuistheden in de aangeleverde gegevens via zo'n individueel brondocument gecorrigeerd moet worden. 

Brondocument

Registreren

Corrigeren


VervangenInvoegenVerplaatsenVerwijderen

GMN_StartRegistration

 √GMN_MeasuringPoint

 

GMN_TubeReference

 

GMN_MeasuringPointEndDate

 


GMN_Closure

 GMN_WithHistory
GMN_StartRegistration

Onderstaande figuur geeft een overzicht van de inhoud van het brondocument.

 


TIP: Start met 1 meetpunt als de datum niet volledig bekend is.

De startDateMonitoring (begindatum monitoring) in het brondocument is tevens de startDate (startdatum meetpunt) voor elk measuringPoint (meetpunt) in het brondocument. Als meerdere meetpunten op dezelfde datum in gebruik zijn genomen, dan kunnen al deze meetpunten in één GMN_StartRegistration brondocument worden aangeboden.

Dit is echter niet aan te raden voor historische monitoringnetten, met name als de startDateMonitoring niet volledig bekend is, bijvoorbeeld alleen de maand van een jaar, of alleen een jaartal. Biedt in dat geval een GMN_StartRegistration brondocument aan met één meetpunt, namelijk het meetpunt met de oudste startDate (startdatum meetpunt). Lever de andere meetpunten één voor één aan met GMN_MeasuringPoint brondocumenten, gesorteerd op startDate (startdatum meetpunt), de oudste datum eerst. Dan is het achteraf corrigeren van de startDateMonitoring bij individuele meetpunten gemakkelijker. Want het corrigeren van de startDateMonitoring in een GMN_StartRegistration brondocument heeft gevolgen voor alle meetpunten die zijn aangeboden met dat brondocument.

Als van meerdere meetpunten de startDate (startdatum meetpunt) onbekend is, lever die wel in één keer aan met een GMN_StartRegistration brondocument, want bij een GMN_MeasuringPoint brondocument mag de eventDate (datum gebeurtenis) niet de waarde 'onbekend' hebben.


De gegevens zijn volledig gedefinieerd in de gegevenscatalogus. Het brondocument bevat alle gegevens uit de gegevenscatalogus met uitzondering van de volgende gegevens:

 • Attribuut broId (BRO-ID). Deze wordt niet opgenomen in het brondocument maar in het BRO-verzoek, behalve bij het registrationRequest (registratieverzoek) want dan genereert de BRO een waarde voor dit gegeven.
 • Attribuut deliveryAccountableParty (bronhouder). Deze wordt niet opgenomen in het brondocument maar in het BRO-verzoek.
 • Attribuut deliveryResponsibleParty (dataleverancier). Deze wordt niet opgenomen in het brondocument maar in de SOAP header van het bericht.
 • Attribuut qualityRegime (kwaliteitsregime). Deze wordt niet opgenomen in het brondocument maar in het BRO-verzoek.
 • Entiteit RegistrationHistory (Registratiegeschiedenis), wordt afgeleid door de BRO.
 • Attribuut endDateMonitoring (einddatum monitoring) in entiteit MonitoringNetHistory (Monitoringnetgeschiedenis), krijgt pas een waarde als het grondwatermonitoringnet wordt afgesloten/beëindigd.
 • Entiteit IntermediateEvent (Tussentijdse gebeurtenis), wordt afgeleid door de BRO als er een aanvulling wordt geregistreerd.

Het brondocument kan met de onderstaande BRO-verzoeken worden aangeboden voor de onderstaande gebruiksdoelen:

requestGebruiksdoel
registrationRequestStarten van de registratie van een grondwatermonitoringnet, door de initiële inrichting van het monitoringnet aan te bieden, inclusief een of meerdere meetpunten en per meetpunt de initiële verwijzing naar een monitoringbuis in een grondwatermonitoringput.
replaceRequestEen fout herstellen in de geregistreerde inhoud van de initiële inrichting. Bijvoorbeeld wanneer bij het starten van de registratie een foute waarde voor het monitoringPurpose (monitoringdoel) is opgegeven.
insertRequestNiet van toepassing.
moveRequestEen verplaatsing op de tijdlijn: Wanneer een onjuiste waarde voor de startDateMonitoring (begindatum monitoring) is geregistreerd.
deleteRequest

Niet van toepassing.


Het starten van de registratie is een noodzakelijke eerste gebeurtenis, die per registratieobject maar één keer kan en moet plaatsvinden. Daarom zijn de BRO-verzoeken insertRequest en deleteRequest niet van toepassing. Het verwijderen van een registratie kan alleen door het registratieobject uit registratie te nemen. Neem hiervoor contact op met de BRO Servicedesk via een mail naar support@broservicedesk.nl.

GMN_StartRegistration in een registrationRequest

Met een GMN_StartRegistration brondocument in een registrationRequest (registratieverzoek) worden de gegevens in het aangeboden brondocument toegevoegd aan de BRO en wordt de registratie van een nieuw registratieobject gestart.


Voor nadere informatie over de inhoud van een GMN_StartRegistration brondocument zie GMN_StartRegistration.

Voor nadere informatie over de inhoud van een registrationRequest (registratieverzoek) zie GMN BCI BRO-Verzoeken.

Voor een algemene inleiding tot de aanvullende regels, die tijdens het verwerken van een BRO-verzoek met een GMN brondocument worden gevalideerd, zie GMN BCI Levensloop.

De aanvullende regels voor deze combinatie van brondocument en BRO-verzoek staan in onderstaande tabel:

Aanvullende regels: GMN_StartRegistration in registrationRequest
 • Zie de regels bij de transactiegegevens zoals beschreven in GMN BCI BRO-Verzoeken.
 • Verder gelden de aanvullende regels zoals beschreven in GMN BCI Levensloop.
 • Verder gelden de regels zoals beschreven in de GMN gegevenscatalogus.
 • De volgende gegevens worden afgeleid:
  • De startDateMonitoring (begindatum monitoring) van de entiteit MonitoringNetHistory (Monitoringnetgeschiedenis) wordt afgeleid van de startDateMonitoring (begindatum monitoring) in het brondocument.
  • Voor elk measuringPoint (meetpunt) in het brondocument wordt de startDate (startdatum meetpunt) afgeleid van de startDateMonitoring (begindatum monitoring) in het brondocument.
  • Voor elke GroundwaterMonitoringTube (GMW-monitoringbuis) in het brondocument wordt de startDate (startdatum buisverwijzing) afgeleid van de startDateMonitoring (begindatum monitoring) in het brondocument.
  • Voor elke GroundwaterMonitoringTube (GMW-monitoringbuis) in het brondocument krijgt het gegeven tubeInUse (buis in gebruik) van de MonitoringTube (Monitoringbuis) van de GroundwaterMonitoringWell (Grondwatermonitoringput), waarnaar verwezen wordt door de betreffende GroundwaterMonitoringTube (GMW-monitoringbuis) in het brondocument, de waarde ‘ja’.


GMN_StartRegistration in een replaceRequest

Met een GMN_StartRegistration brondocument in een replaceRequest (vervangverzoek) wordt het geregistreerde brondocument vervangen door het aangeboden brondocument.


Voor nadere informatie over de inhoud van een GMN_StartRegistration brondocument zie 26405875.

Voor nadere informatie over de inhoud van een replaceRequest (vervangverzoek) zie GMN BCI BRO-Verzoeken#ReplaceRequest.

Een van de attributen in het replaceRequest (vervangverzoek) is correctionReason (correctie reden). Dit attribuut geeft aan waarom het registratieobject wordt vervangen. Voor nadere informatie over de mogelijke waarden van het attribuut correctionReason (correctie reden), hun betekenis en de aanvullende regels zie CorrectionReason (Correctiereden).

De aanvullende regels voor deze combinatie van brondocument en BRO-verzoek staan in onderstaande tabel:

Aanvullende regels: GMN_StartRegistration in replaceRequest 

 • De waarde van het attribuut startDateMonitoring (begindatum monitoring) in het brondocument moet gelijk zijn aan de actuele waarde.
 • De waarde van een measuringPointCode (meetpuntcode) in het brondocument mag niet gelijk zijn aan de measuringPointCode (meetpuntcode) van een geregistreerd GMN_MeasuringPoint brondocument (een meetpunt kan maar één keer worden geregistreerd).
 • De waarde van een measuringPointCode (meetpuntcode) in het brondocument moet aanwezig zijn als deze waarde voorkomt in een geregistreerd GMN_TubeReference of GMN_MeasuringPointEndDate brondocument (een meetpunt kan alleen een andere buisverwijzing krijgen als het meetpunt bestaat; een meetpunt kan alleen worden beëindigd als deze bestaat).
 • Verder gelden de regels bij de transactiegegevens zoals beschreven in GMN BCI BRO-Verzoeken.
 • Verder gelden de aanvullende regels zoals beschreven in GMN BCI Levensloop.
 • Verder gelden de regels zoals beschreven in de GMN gegevenscatalogus.
 • Voor het afleiden van gegevens gelden de regels zoals beschreven in GMN BCI Levensloop.
  • In het bijzonder: de volgende gegevens worden opnieuw afgeleid voor elk measuringPoint (meetpunt) in het brondocument als het grondwatermonitoringnet actief is en het betreffende meetpunt in de registratie actief is en de eerste buisverwijzing van het betreffende meetpunt in de registratie tevens de actuele buisverwijzing is:
   • Het gegeven tubeInUse (buis in gebruik) van de MonitoringTube (Monitoringbuis) van de GroundwaterMonitoringWell (Grondwatermonitoringput), waarnaar verwezen wordt door de buisverwijzing in de registratie die wordt vervangenkrijgt de waarde ‘nee’, tenzij de MonitoringTube (Monitoringbuis) nog in gebruik is bij een ander grondwatermonitoringnet.
   • Het gegeven tubeInUse (buis in gebruik) van de MonitoringTube (Monitoringbuis) van de GroundwaterMonitoringWell (Grondwatermonitoringput), waarnaar verwezen wordt door de MonitoringTube (Monitoringbuis) in het brondocument, krijgt de waarde ‘ja’.


De aanvullende regels en het opnieuw afleiden van gegevens wordt voor enkele praktische scnario's toegelicht in Scenario's voor GMN_StartRegistration correctieverzoeken.

GMN_StartRegistration in een moveRequest

Met een GMN_StartRegistration brondocument in een moveRequest (verplaatsverzoek) wordt het geregistreerde brondocument verplaatst op de tijdlijn.


Voor nadere informatie over de inhoud van een GMN_StartRegistration brondocument zie 26405875.

Voor nadere informatie over de inhoud van een moveRequest (verplaatsverzoek) zie GMN BCI BRO-Verzoeken.

Voor een algemene inleiding tot de aanvullende regels, die tijdens het verwerken van een BRO-verzoek met een GMN brondocument worden gevalideerd, zie GMN BCI Levensloop.

De aanvullende regels voor deze combinatie van brondocument en BRO-verzoek staan in onderstaande tabel:

Aanvullende regels: GMN_StartRegistration in moveRequest 
 • De waarde van het attribuut startdateMonitoring (begindatum monitoring) in het brondocument:
  • mag niet gelijk zijn aan de actuele waarde van startdateMonitoring (begindatum monitoring) in de BRO.
  • moet liggen voor de eventDate (datum gebeurtenis) van de eerste IntermediateEvent (Tussentijdse gebeurtenis) als er ten minste één IntermediateEvent (Tussentijdse gebeurtenis) is.
  • moet liggen voor de endDateMonitoring (einddatum monitoring) in de BRO als de endDateMonitoring (einddatum monitoring) aanwezig is in de BRO.
 • De waarde van dateToBeCorrected (te corrigeren datum) in het moveRequest (verplaatsverzoek) moet gelijk zijn aan de actuele waarde van startdateMonitoring (begindatum monitoring) in de BRO.
 • Alle overige gegevens in het brondocument moeten overeenkomen met de gegevens in het geregistreerde brondocument.
 • Verder gelden de regels bij de transactiegegevens zoals beschreven in GMN BCI BRO-Verzoeken.
 • Verder gelden de aanvullende regels zoals beschreven in GMN BCI Levensloop.
 • Verder gelden de regels zoals beschreven in de GMN gegevenscatalogus.
 • Voor het afleiden van gegevens gelden de regels zoals beschreven in GMN BCI Levensloop.


GMN_MeasuringPoint

Onderstaande figuur geeft een overzicht van de inhoud van het brondocument.


De eventDate (datum gebeurtenis) is de begindatum vanaf wanneer het meetpunt in gebruik is genomen. De overige gegevens zijn volledig gedefinieerd in de gegevenscatalogus.

Het brondocument kan met de onderstaande BRO-verzoeken aangeboden worden voor de onderstaande gebruiksdoelen:

requestGebruiksdoel
registrationRequestEen meetpunt toevoegen aan een grondwatermonitoringnet.
replaceRequest

Herstellen van een fout in het toegevoegde meetpunt. Bijvoorbeeld wanneer een verkeerde GroundwaterMonitoringTube (buisverwijzing) is geregistreerd, dat wil zeggen de broId (BRO-ID) van de grondwatermonitoringput en/of het tubeNumber (buisnummer) van de monitoringbuis.

De measuringPointCode (meetpuntcode) is een identificerend gegeven. Deze kan alleen veranderd/aangepast worden door het bestaande meetpunt te verwijderen (incl geschiedenis) en een nieuw meetpunt met de correcte meetpuntcode te registreren en daarop de eventuele aanvullingen te doen.

insertRequestInvoegen van een meetpunt op de tijdlijn vóór de meest recente gebeurtenis. Bijvoorbeeld wanneer de laatste geregistreerde gebeurtenis heeft plaatsgevonden in september, en dat daarvoor, in bijvoorbeeld augustus een nieuw meetpunt in gebruik was genomen.
moveRequestVerplaatsen van een meetpunt op de tijdlijn. Bijvoorbeeld als een onjuiste datum is geregistreerd waarop het meetpunt is toegevoegd aan het grondwatermonitoringnet.
deleteRequestVerwijderen van een meetpunt. Bijvoorbeeld als een meetpunt is toegevoegd wat niet toegevoegd had moeten worden.


De aanvullende regels voor dit brondocument in combinatie met de van toepassing zijnde BRO-verzoeken staan in onderstaande tabel:

BRO-verzoekAanvullende regels
registrationRequest
 • De waarde van het attribuut eventDate (datum gebeurtenis) in het brondocument mag niet gelijk zijn aan 'onbekend'.
 • De waarde van het attribuut eventDate (datum gebeurtenis) in het brondocument mag niet liggen voor de eventDate (datum gebeurtenis) van de meest recente entiteit IntermediateEvent (Tussentijdse gebeurtenis).
 • Verder gelden de regels bij de transactiegegevens zoals beschreven in GMN BCI BRO-Verzoeken.
 • Verder gelden de aanvullende regels zoals beschreven in GMN BCI Levensloop.
 • Verder gelden de regels zoals beschreven in de GMN gegevenscatalogus.
 • De volgende gegevens worden afgeleid:
  • De eventDate (datum gebeurtenis) van de entiteit IntermediateEvent (Tussentijdse gebeurtenis), wordt afgeleid van de eventDate (datum gebeurtenis) in het brondocument.
  • De eventName (naam gebeurtenis) van de entiteit IntermediateEvent (Tussentijdse gebeurtenis) krijgt de waarde 'meetpuntToevoegen' uit de codelijst EventName (NaamGebeurtenis).
  • De measuringPointCode (meetpuntcode) van de entiteit IntermediateEvent (Tussentijdse gebeurtenis), wordt afgeleid van de measuringPointCode (meetpuntcode) in het brondocument.
  • Voor het measuringPoint (meetpunt) in het brondocument wordt de startDate (startdatum meetpunt) afgeleid van de eventDate in het brondocument.
  • Voor de monitoringTube (monitoringbuis) in het brondocument wordt de startDate (startdatum buisverwijzing) afgeleid van de eventDate in het brondocument.
  • Het gegeven tubeInUse (buis in gebruik) van de MonitoringTube (Monitoringbuis) van de GroundwaterMonitoringWell (Grondwatermonitoringput), waarnaar verwezen wordt door de GroundwaterMonitoringTube (GMW-monitoringbuis) in het brondocument, krijgt de waarde ‘ja’ .
replaceRequest
 • Het GroundwaterMonitoringNet (Grondwatermonitoringnet) moet een MeasuringPoint (Meetpunt) hebben, waarvan de measuringPointCode (meetpuntcode) gelijk is aan de measuringPointCode (meetpuntcode) in het brondocument.
 • De waarde van het attribuut eventDate (datum gebeurtenis) in het brondocument moet gelijk zijn aan de geregistreerde waarde voor startDate (startdatum meetpunt) van dit meetpunt.
 • De waarde van het attribuut broId (BRO-ID) en/of het attribuut tubeNumber (buisnummer) van de GroundwaterMonitoringTube (Buisverwijzing) in het brondocument moet afwijken van de geregistreerde eerste buisverwijzing van dit meetpunt.
 • Verder gelden de regels bij de transactiegegevens zoals beschreven in GMN BCI BRO-Verzoeken.
 • Verder gelden de aanvullende regels zoals beschreven in GMN BCI Levensloop.
 • Verder gelden de regels zoals beschreven in de GMN gegevenscatalogus.
 • De volgende gegevens worden opnieuw afgeleid als de eerste buisverwijzing tevens de actuele buisverwijzing van het meetpunt is en het meetpunt actief is en het grondwatermonitoringnet actief is:
  • Het gegeven tubeInUse (buis in gebruik) van de MonitoringTube (Monitoringbuis) van de GroundwaterMonitoringWell (Grondwatermonitoringput), waarnaar verwezen wordt door de buisverwijzing die werd vervangenkrijgt de waarde ‘nee’, tenzij de MonitoringTube (Monitoringbuis) nog in gebruik is bij een ander grondwatermonitoringnet.
  • Het gegeven tubeInUse (buis in gebruik) van de MonitoringTube (Monitoringbuis) van de GroundwaterMonitoringWell (Grondwatermonitoringput), waarnaar verwezen wordt door de MonitoringTube (Monitoringbuis) in het brondocument, krijgt de waarde ‘ja’ .

insertRequest

 • De waarde van het attribuut eventDate (datum gebeurtenis) in het brondocument mag niet gelijk zijn aan 'onbekend'.
 • Zie de regels bij de transactiegegevens zoals beschreven in GMN BCI BRO-Verzoeken.
 • Verder gelden de aanvullende regels zoals beschreven in GMN BCI Levensloop.
 • Verder gelden de regels zoals beschreven in de GMN gegevenscatalogus.
 • Voor het afleiden van gegevens gelden de regels zoals beschreven in GMN BCI Levensloop.
  • In het bijzonder: het gegeven tubeInUse (buis in gebruik) van de MonitoringTube (Monitoringbuis) van de GroundwaterMonitoringWell (Grondwatermonitoringput), waarnaar verwezen wordt door de GroundwaterMonitoringTube (GMW-monitoringbuis) in het brondocument, krijgt de waarde ‘ja’ als in de registratie het grondwatermonitoringnet niet is beëindigd en in de registratie het betreffende meetpunt niet is beëindigd en de buisverwijzing in het brondocument óf de actuele buisverwijzing in de registratie wordt óf overeenkomt met de actuele buisverwijzing in de registratie. In alle andere gevallen krijgt het betreffende attribuut tubeInUse (buis in gebruik) de waarde 'nee', tenzij de MonitoringTube (Monitoringbuis) nog in gebruik is bij een ander grondwatermonitoringnet..
moveRequest
 • Het GroundwaterMonitoringNet (Grondwatermonitoringnet) moet een MeasuringPoint (Meetpunt) hebben, waarvan de measuringPointCode (meetpuntcode) gelijk is aan de measuringPointCode (meetpuntcode) in het brondocument.
 • Het transactiegegeven dateToBeCorrected (te corrigeren datum) moet gelijk zijn aan de geregistreerde waarde voor startDate (startdatum meetpunt) van dit meetpunt.
 • De waarde van het attribuut eventDate (datum gebeurtenis) in het brondocument mag niet gelijk zijn aan 'onbekend'.
 • De waarde van het attribuut eventDate (datum gebeurtenis) in het brondocument mag niet gelijk zijn aan het transactiegegeven dateToBeCorrected (te corrigeren datum).
 • Alle overige gegevens in het brondocument moeten overeenkomen met de gegevens in het geregistreerde brondocument.
 • Verder gelden de regels bij de transactiegegevens zoals beschreven in GMN BCI BRO-Verzoeken.
 • Verder gelden de aanvullende regels zoals beschreven in GMN BCI Levensloop.
 • Verder gelden de regels zoals beschreven in de GMN gegevenscatalogus.
 • Voor het afleiden van gegevens gelden de regels zoals beschreven in GMN BCI Levensloop. De volgende gegevens worden opnieuw afgeleid:
  • De eventDate (datum gebeurtenis) van de entiteit IntermediateEvent (Tussentijdse gebeurtenis), wordt opnieuw afgeleid van de eventDate in het brondocument.
  • Voor het measuringPoint (meetpunt) in het brondocument wordt de startDate (startdatum meetpunt) opnieuw afgeleid van de eventDate in het brondocument.
  • Voor de eerste monitoringTube (monitoringbuis) in het brondocument wordt de startDate (startdatum buisverwijzing) opnieuw afgeleid van de eventDate in het brondocument.
deleteRequest
 • Het GroundwaterMonitoringNet (Grondwatermonitoringnet) moet een MeasuringPoint (Meetpunt) hebben, waarvan de measuringPointCode (meetpuntcode) gelijk is aan de measuringPointCode (meetpuntcode) in het brondocument.
 • De waarde van het attribuut eventDate (datum gebeurtenis) in het brondocument moet gelijk zijn aan de geregistreerde waarde voor startDate (startdatum meetpunt) van dit meetpunt.
 • De combinatie van broId (BRO-ID) en tubeNumber (buisnummer) van de GroundwaterMonitoringTube (GMW-monitoringbuis) in het brondocument moet overeenkomen met de combinatie van broId (BRO-ID) en tubeNumber (buisnummer) van de eerste monitoringTube (monitoringbuis) van het betreffende meetpunt.
 • De endDate (einddatum buisverwijzing) van de eerste monitoringTube (monitoringbuis) van het betreffende MeasuringPoint (Meetpunt) in het geregistreerde GroundwaterMonitoringNet (Grondwatermonitoringnet) moet ontbreken.
 • Verder gelden de regels bij de transactiegegevens zoals beschreven in GMN BCI BRO-Verzoeken.
 • Verder gelden de aanvullende regels zoals beschreven in GMN BCI Levensloop.
 • Verder gelden de regels zoals beschreven in de GMN gegevenscatalogus.
 • Na verwerking van het verzoek:
  • krijgt het gegeven tubeInUse (buis in gebruik) van de MonitoringTube (Monitoringbuis) van de GroundwaterMonitoringWell (Grondwatermonitoringput), waarnaar verwezen wordt door de eerste monitoringTube (monitoringbuis) van het betreffende MeasuringPoint (Meetpunt) in het geregistreerde GroundwaterMonitoringNet (Grondwatermonitoringnet) de waarde ‘nee’tenzij de MonitoringTube (Monitoringbuis) nog in gebruik is bij een ander grondwatermonitoringnet.
  • wordt de IntermediateEvent (Tussentijdse gebeurtenis) met de overeenkomende waarden voorde attributen eventDate (datum gebeurtenis), eventName (naam gebeurtenis) en measuringPointCode (meetpuntcode) verwijderd.

GMN_TubeReference

Onderstaande figuur geeft een overzicht van de inhoud van het brondocument.


Toelichting bij de gegevens in het brondocument:

 • De eventDate (datum gebeurtenis) is de datum waarop de huidige (actuele) buisverwijzing van het meetpunt in het brondocument wordt vervangen door de buisverwijzingen in het brondocument. Onder het kwaliteitsregime IMBRO/A mag het attribuut eventDate (datum gebeurtenis) een onvolledige datum zijn. De waarde 'onbekend' is niet toegestaan.
 • De measuringPointCode (meetpuntcode) is de unieke identificatie van het meetpunt waarvan de buisverwijzing wordt vervangen.
 • De vervangende monitoringTube (monitoringbuis) bestaat uit:
  • De broId (BRO-ID) van de grondwatermonitoringput.
  • Het tubeNumber (buisnummer) van een buis in die put.

Het brondocument kan met de onderstaande BRO-verzoeken aangeboden worden voor de onderstaande gebruiksdoelen: 

requestGebruiksdoel
registrationRequestVervangen van de huidige buisverwijzing door een andere buisverwijzing (eventueel een monitoringbuis in een andere grondwatermonitoringput).
replaceRequestHerstellen van een fout in een geregistreerde buisverwijzing. Bijvoorbeeld wanneer het verkeerde buisnummer is geregistreerd.
insertRequestInvoegen van een buisverwijzing op de tijdlijn. Bijvoorbeeld wanneer is geregistreerd dat in oktober het meetpunt wordt gevormd door buis 2 van put X maar dat vergeten is dat daarvoor sinds augustus het meetpunt werd gevormd door buis 3 van put Y.
moveRequestVerplaatsen van een buisverwijzing op de tijdlijn. Bijvoorbeeld wanneer een onjuiste startdatum is geregistreerd bij een buisverwijzing.
deleteRequestVerwijderen van een buisverwijzing van de tijdlijn. Bijvoorbeeld wanneer een meetpunt niet gedurende een bepaalde periode werd gevormd door een bepaalde buis van een grondwatermonitoringput. De buisverwijzing wordt hiermee ongedaan gemaakt.


De aanvullende regels voor dit brondocument in combinatie met de van toepassing zijnde BRO-verzoeken staan in onderstaande tabel:

BRO-verzoekAanvullende regels
registrationRequest
 • De waarde van het attribuut eventDate (datum gebeurtenis) in het brondocument mag niet gelijk zijn aan 'onbekend'.
 • De waarde van het attribuut eventDate (datum gebeurtenis) in het brondocument mag niet liggen voor de eventDate (datum gebeurtenis) van de meest recente entiteit IntermediateEvent (Tussentijdse gebeurtenis).
 • Het GroundwaterMonitoringNet (Grondwatermonitoringnet) moet een MeasuringPoint (Meetpunt) hebben, waarvan de measuringPointCode (meetpuntcode) gelijk is aan de measuringPointCode (meetpuntcode) in het brondocument.
 • Het attribuut endDate (einddatum meetpunt) mag niet aanwezig zijn bij dit meetpunt.
 • Verder gelden de regels bij de transactiegegevens zoals beschreven in GMN BCI BRO-Verzoeken.
 • Verder gelden de aanvullende regels zoals beschreven in GMN BCI Levensloop.
 • Verder gelden de regels zoals beschreven in de GMN gegevenscatalogus.
  • Het attribuut eventName (naam gebeurtenis) van de entiteit IntermediateEvent (Tussentijdse gebeurtenis) krijgt de waarde 'monitoringbuisVervangen' uit de codelijst EventName (NaamGebeurtenis).
  • Het attribuut eventDate (datum gebeurtenis) van de entiteit IntermediateEvent (Tussentijdse gebeurtenis) krijgt de waarde van het attribuut eventDate in het brondocument.
  • Het attribuut measuringPointCode (meetpuntcode) van de entiteit IntermediateEvent (Tussentijdse gebeurtenis) krijgt de waarde van het attribuut measuringPointCode (meetpuntcode) in het brondocument.
  • Het attribuut endDate (einddatum buisverwijzing) van de GroundwaterMonitoringTube (GMW-monitoringbuis), die is vervangen door de aangeleverde GroundwaterMonitoringTube (GMW-monitoringbuis), krijgt de waarde van het attribuut eventDate in het brondocument.
  • Het attribuut startDate (startdatum buisverwijzing) van de aangeleverde GroundwaterMonitoringTube (GMW-monitoringbuis) krijgt de waarde van het attribuut eventDate in het brondocument.
  • Het gegeven tubeInUse (buis in gebruik) van de MonitoringTube (Monitoringbuis) van de GroundwaterMonitoringWell (Grondwatermonitoringput), waarnaar verwezen werd door de GroundwaterMonitoringTube (GMW-monitoringbuis) die vervangen werd door de GroundwaterMonitoringTube (GMW-monitoringbuis) in het brondocument, krijgt de waarde ‘nee’, tenzij de MonitoringTube (Monitoringbuis) nog in gebruik is bij een ander grondwatermonitoringnet.
  • Het gegeven tubeInUse (buis in gebruik) van de MonitoringTube (Monitoringbuis) van de GroundwaterMonitoringWell (Grondwatermonitoringput), waarnaar verwezen wordt door de GroundwaterMonitoringTube (GMW-monitoringbuis) in het brondocument, krijgt de waarde ‘ja’.
replaceRequest
 • Het GroundwaterMonitoringNet (Grondwatermonitoringnet) moet een MeasuringPoint (Meetpunt) hebben, waarvan de measuringPointCode (meetpuntcode) gelijk is aan de measuringPointCode (meetpuntcode) in het brondocument.
 • In de lijst met buisverwijzingen van dit MeasuringPoint (Meetpunt) moet een GroundwaterMonitoringTube (GMW-monitoringbuis) zitten, waarvan de startDate (startdatum buisverwijzing) gelijk is aan de eventDate (datum gebeurtenis) in het brondocument.
 • De buisverwijzing met die startDate (startdatum buisverwijzing) moet een andere combinatie van broId (BRO-ID) en tubeNumber (buisnummer) hebben dan de combinatie van de GroundwaterMonitoringTube (GMW-monitoringbuis) in het brondocument.
 • Verder gelden de regels bij de transactiegegevens zoals beschreven in GMN BCI BRO-Verzoeken.
 • Verder gelden de aanvullende regels zoals beschreven in GMN BCI Levensloop.
 • Verder gelden de regels zoals beschreven in de GMN gegevenscatalogus.
 • De volgende gegevens worden opnieuw afgeleid als de vervangen buisverwijzing de actuele buisverwijzing van een actief meetpunt is:
  • Het gegeven tubeInUse (buis in gebruik) van de MonitoringTube (Monitoringbuis) van de GroundwaterMonitoringWell (Grondwatermonitoringput), waarnaar verwezen wordt door de buisverwijzing die werd vervangenkrijgt de waarde ‘nee’, tenzij de MonitoringTube (Monitoringbuis) nog in gebruik is bij een ander grondwatermonitoringnet.
  • Het gegeven tubeInUse (buis in gebruik) van de MonitoringTube (Monitoringbuis) van de GroundwaterMonitoringWell (Grondwatermonitoringput), waarnaar verwezen wordt door de GroundwaterMonitoringTube (GMW-monitoringbuis) in het brondocument, krijgt de waarde ‘ja’.
insertRequest
 • De waarde van het attribuut eventDate (datum gebeurtenis) in het brondocument mag niet gelijk zijn aan 'onbekend'.
 • Het GroundwaterMonitoringNet (Grondwatermonitoringnet) moet een MeasuringPoint (Meetpunt) hebben, waarvan de measuringPointCode (meetpuntcode) gelijk is aan de measuringPointCode (meetpuntcode) in het brondocument.
 • Verder gelden de regels bij de transactiegegevens zoals beschreven in GMN BCI BRO-Verzoeken.
 • Verder gelden de aanvullende regels zoals beschreven in GMN BCI Levensloop.
 • Verder gelden de regels zoals beschreven in de GMN gegevenscatalogus.
 • De volgende gegevens worden opnieuw afgeleid:
  • De eventName (naam gebeurtenis) van de entiteit IntermediateEvent (Tussentijdse gebeurtenis) krijgt de waarde 'monitoringbuisVervangen' uit de codelijst EventName (NaamGebeurtenis).
  • De eventDate (datum gebeurtenis) van de entiteit IntermediateEvent (Tussentijdse gebeurtenis), wordt afgeleid van de eventDate in het brondocument.
  • Het attribuut endDate (einddatum buisverwijzing) van de GroundwaterMonitoringTube (GMW-monitoringbuis), chronologisch voorafgaand aan het attribuut eventDate in het brondocument, krijgt de waarde van het attribuut eventDate in het brondocument.
  • Het attribuut startDate (startdatum buisverwijzing) van de aangeleverde GroundwaterMonitoringTube (GMW-monitoringbuis) krijgt de waarde van het attribuut eventDate in het brondocument.
  • Het attribuut endDate (einddatum buisverwijzing) van de aangeleverde GroundwaterMonitoringTube (GMW-monitoringbuis) krijgt de waarde van het attribuut startDate (startdatum buisverwijzing) van de GroundwaterMonitoringTube (GMW-monitoringbuis) chronologisch volgend op het attribuut eventDate in het brondocument.
  • Het gegeven tubeInUse (buis in gebruik) van de MonitoringTube (Monitoringbuis) van de GroundwaterMonitoringWell (Grondwatermonitoringput), waarnaar verwezen wordt door de GroundwaterMonitoringTube (GMW-monitoringbuis) in het brondocument, krijgt de waarde ‘ja’ als in de registratie het grondwatermonitoringnet niet is beëindigd en in de registratie het betreffende meetpunt niet is beëindigd en de buisverwijzing in het brondocument óf de actuele buisverwijzing in de registratie wordt óf overeenkomt met de actuele buisverwijzing in de registratie. In alle andere gevallen krijgt het betreffende attribuut tubeInUse (buis in gebruik) de waarde 'nee', tenzij de MonitoringTube (Monitoringbuis) in gebruik is bij deze of een ander grondwatermonitoringnet.
moveRequest
 • Het GroundwaterMonitoringNet (Grondwatermonitoringnet) moet een MeasuringPoint (Meetpunt) hebben, waarvan de measuringPointCode (meetpuntcode) gelijk is aan de measuringPointCode (meetpuntcode) in het brondocument.
 • In de lijst met buisverwijzingen van dit MeasuringPoint (Meetpunt) moet een GroundwaterMonitoringTube (GMW-monitoringbuis) zitten, waarvan de combinatie van broId (BRO-ID), tubeNumber (buisnummer) en startDate (startdatum buisverwijzing) gelijk is aan de combinatie van de GroundwaterMonitoringTube (GMW-monitoringbuis) en deventDate (datum gebeurtenis) in het brondocument.
 • Het transactiegegeven dateToBeCorrected (te corrigeren datum) moet gelijk zijn aan de geregistreerde waarde voor startDate (startdatum buisverwijzing) van deze buisverwijzing.
 • De waarde van het attribuut eventDate (datum gebeurtenis) in het brondocument mag niet gelijk zijn aan 'onbekend'.
 • De waarde van het attribuut eventDate (datum gebeurtenis) in het brondocument mag niet gelijk zijn aan het transactiegegeven dateToBeCorrected (te corrigeren datum).
 • Alle overige gegevens in het brondocument moeten overeenkomen met de gegevens in het geregistreerde brondocument.
 • Verder gelden de regels bij de transactiegegevens zoals beschreven in GMN BCI BRO-Verzoeken.
 • Verder gelden de aanvullende regels zoals beschreven in GMN BCI Levensloop.
 • Verder gelden de regels zoals beschreven in de GMN gegevenscatalogus.
 • De volgende gegevens worden opnieuw afgeleid:
  • De eventDate (datum gebeurtenis) van de entiteit IntermediateEvent (Tussentijdse gebeurtenis), waarvan de waarde van het gegeven eventName (naam gebeurtenis) gelijk is aan 'monitoringbuisVervangen' en de waarde van het gegeven eventDate (datum gebeurtenis) gelijk is aan de waarde van het gegeven dateToBeCorrected (te wijzigen datum) in het brondocument, wordt opnieuwe afgeleid van de waarde van het gegeven eventDate in het brondocument.
  • De startDate (startdatum buisverwijzing) van de betreffende buisverwijzing wordt opnieuw afgeleid van de eventDate in het brondocument.
  • De endDate (einddatum buisverwijzing) van de GroundwaterMonitoringTube (GMW-monitoringbuis), chronologisch voorafgaand aan de betreffende buisverwijzing, wordt opnieuw afgeleid van de eventDate in het brondocument, als de betreffende buisverwijzing niet de eerste buisverwijzing is van het betreffende meetpunt.
deleteRequest
 • Het GroundwaterMonitoringNet (Grondwatermonitoringnet) moet een MeasuringPoint (Meetpunt) hebben, waarvan de measuringPointCode (meetpuntcode) gelijk is aan de measuringPointCode (meetpuntcode) in het brondocument.
 • In de lijst met buisverwijzingen van dit MeasuringPoint (Meetpunt) moet een GroundwaterMonitoringTube (GMW-monitoringbuis) zitten, waarvan de combinatie van broId (BRO-ID), tubeNumber (buisnummer) en startDate (startdatum buisverwijzing) gelijk is aan de combinatie van de GroundwaterMonitoringTube (GMW-monitoringbuis) en deventDate (datum gebeurtenis) in het brondocument.
 • De betreffende buisverwijzing mag niet de eerste buisverwijzing zijn van het betreffende meetpunt.
 • De waarde van het attribuut eventDate (datum gebeurtenis) in het brondocument moet gelijk zijn aan de geregistreerde waarde voor startDate (startdatum buisverwijzing) van de betreffende buisverwijzing.
 • Verder gelden de regels bij de transactiegegevens zoals beschreven in GMN BCI BRO-Verzoeken.
 • Verder gelden de aanvullende regels zoals beschreven in GMN BCI Levensloop.
 • Verder gelden de regels zoals beschreven in de GMN gegevenscatalogus.
 • De volgende gegevens worden opnieuw afgeleid als de verwijderde buisverwijzing niet de actuele (laatste) buisverwijzing is van het meetpunt:
  • Het attribuut endDate (einddatum buisverwijzing) van de GroundwaterMonitoringTube (GMW-monitoringbuis), chronologisch voorafgaand aan de verwijderde buisverwijzing, wordt verwijderd als de verwijderde buisverwijzing de actuele (laatste) buisverwijzing is van het meetpunt.
  • Het attribuut endDate (einddatum buisverwijzing) van de GroundwaterMonitoringTube (GMW-monitoringbuis), chronologisch voorafgaand aan de verwijderde buisverwijzing, krijgt de waarde van het attribuut startDate (startdatum buisverwijzing) van de GroundwaterMonitoringTube (GMW-monitoringbuis), chronologisch volgend op de verwijderde buisverwijzing als de verwijderde buisverwijzing niet de actuele (laatste) buisverwijzing is van het meetpunt.
 • De volgende gegevens worden opnieuw afgeleid als de actuele buisverwijzing van een actief meetpunt werd verwijderd:
  • Het gegeven tubeInUse (buis in gebruik) van de MonitoringTube (Monitoringbuis) van de GroundwaterMonitoringWell (Grondwatermonitoringput), waarnaar verwezen werd door de verwijderde buisverwijzingkrijgt de waarde ‘nee’, tenzij de MonitoringTube (Monitoringbuis) nog in gebruik is bij een ander grondwatermonitoringnet.
  • Het gegeven tubeInUse (buis in gebruik) van de MonitoringTube (Monitoringbuis) van de GroundwaterMonitoringWell (Grondwatermonitoringput), waarnaar verwezen wordt door de nu actuele buisverwijzingkrijgt de waarde ‘ja’.


Als een huidige buisverwijzing wordt vervangen door een andere buisverwijzing, dan wordt bij de betreffende monitoringbuizen in de GMW grondwatermonitoringput(ten) de waarde van het gegeven 'buis in gebruik' aangepast zoals beschreven in de bovenstaande aanvullende regels, ook als een betreffende GMW grondwatermonitoringput al is opgeruimd.

GMN_MeasuringPointEndDate

Onderstaande figuur geeft een overzicht van de inhoud van het brondocument.


Toelichting bij de gegevens in het brondocument:

 • De eventDate (datum gebeurtenis) is de datum waarop het aangeleverde meetpunt wordt beëindigd (niet meer wordt gebruikt binnen het kader van dit grondwatermonitoringnet).
 • De measuringPointCode (meetpuntcode) is de unieke identificatie van het meetpunt dat wordt beëindigd.

Het brondocument kan met de onderstaande BRO-verzoeken aangeboden worden voor de onderstaande gebruiksdoelen:

requestGebruiksdoel
registrationRequestEen meetpunt in een grondwatermonitoringnet buiten gebruik stellen.
replaceRequestNiet van toepassing.
insertRequestInvoegen van het buiten gebruik stellen van een meetpunt op de tijdlijn vóór de meest recente gebeurtenis. Bijvoorbeeld wanneer de laatste geregistreerde gebeurtenis heeft plaatsgevonden in september, en dat daarvoor, in bijvoorbeeld augustus een meetpunt buiten gebruik was gesteld.
moveRequestVerplaatsen van de einddatum geldigheid van een of meerdere meetpunten op de tijdlijn.
deleteRequestVerwijderen van de einddatum geldigheid bij een of meerdere meetpunten. Bijvoorbeeld wanneer een meetpunt ten onrechte buiten gebruik is gesteld. De buiten gebruik stelling wordt hiermee ongedaan gemaakt en het meetpunt is daarna weer actief.


Het brondocument GMN_MeasuringPointEndDate (GMN-EinddatumMeetpunt) bevat, naast een measuringPointCode (meetpuntcode), alleen een eventDate (datum gebeurtenis). Daarom is het BRO-verzoek replaceRequest (verplaatsverzoek) niet van toepassing. In voorkomende gevallen kan een foute datum gebeurtenis worden gecorrigeeerd met een moveRequest (verplaatsverzoek). Daarnaast is het buiten gebruik stellen van een meetpunt een eenmalige gebeurtenis; daarom is het BRO-verzoek insertRequest (invoegverzoek) niet van toepassing. In voorkomende gevallen kan deze gebeurtenis ongedaan gemaakt worden met een deleteRequest (verwijderverzoek).

De aanvullende regels voor dit brondocument in combinatie met de van toepassing zijnde BRO-verzoeken staan in onderstaande tabel:

BRO-verzoekAanvullende regels
registrationRequest
 • De waarde van het attribuut eventDate (datum gebeurtenis) in het brondocument mag niet gelijk zijn aan 'onbekend'.
 • De waarde van het attribuut eventDate (datum gebeurtenis) in het brondocument mag niet liggen voor de eventDate (datum gebeurtenis) van de meest recente entiteit IntermediateEvent (Tussentijdse gebeurtenis).
 • Een MeasuringPoint (Meetpunt) met de opgegeven measuringPointCode (meetpuntcode) moet aanwezig zijn in het geregistreerde GroundwaterMonitoringNet (Grondwatermonitoringnet).
 • Het attribuut endDate (einddatum meetpunt) mag niet aanwezig zijn bij dit meetpunt.
 • Verder gelden de regels bij de transactiegegevens zoals beschreven in GMN BCI BRO-Verzoeken.
 • Verder gelden de aanvullende regels zoals beschreven in GMN BCI Levensloop.
 • Verder gelden de regels zoals beschreven in de GMN gegevenscatalogus.
 • De volgende gegevens worden afgeleid:
  • De eventName (naam gebeurtenis) van de entiteit IntermediateEvent (Tussentijdse gebeurtenis) krijgt de waarde 'meetpuntBeeindigen' uit de codelijst EventName (NaamGebeurtenis).
  • De eventDate (datum gebeurtenis) van de entiteit IntermediateEvent (Tussentijdse gebeurtenis), wordt afgeleid van de eventDate in het brondocument.
  • De measuringPointCode (meetpuntcode) van de entiteit IntermediateEvent (Tussentijdse gebeurtenis), wordt afgeleid van de measuringPointCode (meetpuntcode) in het brondocument.
  • Voor het aangeleverde measuringPoint (meetpunt) wordt de endDate (einddatum meetpunt) afgeleid van de eventDate in het brondocument.
  • Het gegeven tubeInUse (buis in gebruik) van de MonitoringTube (Monitoringbuis) van de GroundwaterMonitoringWell (Grondwatermonitoringput), waarnaar verwezen wordt door de actuele GroundwaterMonitoringTube (GMW-monitoringbuis) van het MeasuringPoint (Meetpunt), waarvan de measuringPointCode (meetpuntcode) gelijk is aan de measuringPointCode (meetpuntcode) in het brondocument, krijgt de waarde ‘nee’, tenzij de MonitoringTube (Monitoringbuis) nog in gebruik is bij een ander grondwatermonitoringnet.
insertRequest
 • De waarde van het attribuut eventDate (datum gebeurtenis) in het brondocument mag niet gelijk zijn aan 'onbekend'.
 • Verder gelden de regels bij de transactiegegevens zoals beschreven in GMN BCI BRO-Verzoeken.
 • Verder gelden de aanvullende regels zoals beschreven in GMN BCI Levensloop.
 • Verder gelden de regels zoals beschreven in de GMN gegevenscatalogus.
 • Voor het afleiden van gegevens gelden de regels zoals beschreven in GMN BCI Levensloop.
 • De volgende gegevens worden afgeleid:
  • De eventName (naam gebeurtenis) van de entiteit IntermediateEvent (Tussentijdse gebeurtenis) krijgt de waarde 'meetpuntBeeindigen' uit de codelijst EventName (NaamGebeurtenis).
  • De eventDate (datum gebeurtenis) van de entiteit IntermediateEvent (Tussentijdse gebeurtenis), wordt afgeleid van de eventDate in het brondocument.
  • De measuringPointCode (meetpuntcode) van de entiteit IntermediateEvent (Tussentijdse gebeurtenis), wordt afgeleid van de measuringPointCode (meetpuntcode) in het brondocument.
  • Voor het aangeleverde measuringPoint (meetpunt) wordt de endDate (einddatum meetpunt) afgeleid van de eventDate in het brondocument.
  • Het gegeven tubeInUse (buis in gebruik) van de MonitoringTube (Monitoringbuis) van de GroundwaterMonitoringWell (Grondwatermonitoringput), waarnaar verwezen wordt door de actuele GroundwaterMonitoringTube (GMW-monitoringbuis) van het MeasuringPoint (Meetpunt), waarvan de measuringPointCode (meetpuntcode) gelijk is aan de measuringPointCode (meetpuntcode) in het brondocument, krijgt de waarde ‘nee’, tenzij de MonitoringTube (Monitoringbuis) nog in gebruik is bij een ander grondwatermonitoringnet.
moveRequest
 • Het GroundwaterMonitoringNet (Grondwatermonitoringnet) moet een MeasuringPoint (Meetpunt) hebben, waarvan de measuringPointCode (meetpuntcode) gelijk is aan de measuringPointCode (meetpuntcode) in het brondocument.
 • Het transactiegegeven dateToBeCorrected (te corrigeren datum) moet gelijk zijn aan de geregistreerde waarde voor endDate (einddatum meetpunt) van dit meetpunt.
 • De waarde van het attribuut eventDate (datum gebeurtenis) in het brondocument mag niet gelijk zijn aan 'onbekend'.
 • De waarde van het attribuut eventDate (datum gebeurtenis) in het brondocument mag niet gelijk zijn aan het transactiegegeven dateToBeCorrected (te corrigeren datum).
 • Verder gelden de regels bij de transactiegegevens zoals beschreven in GMN BCI BRO-Verzoeken.
 • Verder gelden de aanvullende regels zoals beschreven in GMN BCI Levensloop.
 • Verder gelden de regels zoals beschreven in de GMN gegevenscatalogus.
 • De volgende gegevens worden opnieuw afgeleid:
  • De eventDate (datum gebeurtenis) van de entiteit IntermediateEvent (Tussentijdse gebeurtenis), waarvan de waarde van het gegeven eventName (naam gebeurtenis) gelijk is aan 'meetpuntBeeindigen' en de waarde van het gegeven eventDate (datum gebeurtenis) gelijk is aan de waarde van het gegeven dateToBeCorrected (te wijzigen datum) in het brondocument, wordt opnieuwe afgeleid van de waarde van het gegeven eventDate in het brondocument.

  • De endDate (einddatum meetpunt) van het measuringPoint (meetpunt), waarvan de de measuringPointCode (meetpuntcode) gelijk is aan de measuringPointCode (meetpuntcode) in het brondocument, wordt opnieuw afgeleid van de eventDate in het brondocument.
deleteRequest
 • Het GroundwaterMonitoringNet (Grondwatermonitoringnet) moet een MeasuringPoint (Meetpunt) hebben, waarvan de measuringPointCode (meetpuntcode) gelijk is aan de measuringPointCode (meetpuntcode) in het brondocument.
 • De waarde van het attribuut eventDate (datum gebeurtenis) in het brondocument moet gelijk zijn aan de geregistreerde waarde voor endDate (einddatum meetpunt) van dit meetpunt.
 • Verder gelden de regels bij de transactiegegevens zoals beschreven in GMN BCI BRO-Verzoeken.
 • Verder gelden de aanvullende regels zoals beschreven in GMN BCI Levensloop.
 • Verder gelden de regels zoals beschreven in de GMN gegevenscatalogus.
 • De volgende gegevens worden opnieuw afgeleid:
  • Het gegeven tubeInUse (buis in gebruik) van de MonitoringTube (Monitoringbuis) van de GroundwaterMonitoringWell (Grondwatermonitoringput), waarnaar verwezen wordt door de actuele GroundwaterMonitoringTube (GMW-monitoringbuis) van het MeasuringPoint (Meetpunt), waarvan de measuringPointCode (meetpuntcode) gelijk is aan de measuringPointCode (meetpuntcode) in het brondocument, krijgt de waarde ‘ja’, als in de registratie het grondwatermonitoringnet niet is beëindigd.
  • De entiteit IntermediateEvent (Tussentijdse gebeurtenis), waarvan de waarde van het gegeven eventName (naam gebeurtenis) gelijk is aan 'meetpuntBeeindigen' en de waarde van het gegeven eventDate (datum gebeurtenis) gelijk is aan de waarde van het gegeven eventDate (datum gebeurtenis) in het brondocument, wordt verwijderd uit de lijst met intermediateEvents (tussentijdse gebeurtenissen).


Als een meetpunt in een grondwatermonitoringnet buiten gebruik wordt gesteld (het krijgt een waarde voor het gegeven einddatum meetpunt), dan wordt de op dat moment actuele buisverwijzing NIET beëindigd; er wordt op dat moment geen einddatum afgeleid voor de buisverwijzing. We hebben hier bewust voor gekozen zodat de bronhouder op een later moment makkelijk de laatste stand van zaken van het grondwatermonitoringnet kan achterhalen voordat het meetpunt buiten gebruik werd gesteld.

Wel moet bij het buiten gebruik stellen van een meetpunt voor de actuele buisverwijzing bij de betreffende monitoringbuis van de GMW grondwatermonitoringput de waarde van het gegeven 'buis in gebruik' op 'nee' worden gezet, tenzij de monitoringbuis nog in gebruik is bij een ander grondwatermonitoringnet. Dit wordt ook gedaan als de betreffende GMW grondwatermonitoringput al is opgeruimd.

GMN_Closure

Onderstaande figuur geeft een overzicht van de inhoud van het brondocument.


Toelichting bij de gegevens in het brondocument:

 • De endDateMonitoring (einddatum monitoring) is de datum waarop de registratie van het grondwatermonitoringnet wordt beëindigd.

Het brondocument kan met de onderstaande BRO-verzoeken aangeboden worden voor de onderstaande gebruiksdoelen:

requestGebruiksdoel
registrationRequestHet beëindigen van de registratie van een grondwatermonitoringnet (niet meer gebruiken in een grondwaterstandsonderzoek noch een grondwatersamenstellingsonderzoek).
replaceRequestNiet van toepassing.
insertRequestNiet van toepassing.
moveRequestVerplaatsen van de afsluiting op de tijdlijn. Bijvoorbeeld wanneer een onjuiste einddatum monitoring is geregistreerd.
deleteRequestVerwijderen van de einddatum monitoring. Bijvoorbeeld wanneer de registratie van een grondwatermonitoringnet niet beëindigd had moeten worden. De beëindiging wordt ongedaan gemaakt en het grondwatermonitoringnet is daarna weer actief.


Het brondocument GMN_Closure (GMN-EindeRegistratie) bevat alleen een endDateMonitoring (einddatum monitoring). Daarom is het BRO-verzoek replaceRequest (verplaatsverzoek) niet van toepassing. In voorkomende gevallen kan een foute datum gebeurtenis worden gecorrigeeerd met een moveRequest (verplaatsverzoek). Daarnaast is het buiten beëindigen van de registratie een eenmalige gebeurtenis; daarom is het BRO-verzoek insertRequest (invoegverzoek) niet van toepassing. In voorkomende gevallen kan deze gebeurtenis ongedaan gemaakt worden met een deleteRequest (verwijderverzoek).

De aanvullende regels voor dit brondocument in combinatie met de van toepassing zijnde BRO-verzoeken staan in onderstaande tabel:

BRO-verzoekAanvullende regels
registrationRequest
 • De waarde van het attribuut eventDate (datum gebeurtenis) in het brondocument mag niet liggen voor de eventDate (datum gebeurtenis) van de meest recente entiteit IntermediateEvent (Tussentijdse gebeurtenis).
 • Verder gelden de regels bij de transactiegegevens zoals beschreven in GMN BCI BRO-Verzoeken.
 • Verder gelden de aanvullende regels zoals beschreven in GMN BCI Levensloop.
 • Verder gelden de regels zoals beschreven in de GMN gegevenscatalogus.
 • De volgende gegevens worden afgeleid:
  • De endDateMonitoring (einddatum monitoring) van de entiteit MonitoringNetHistory (Monitoringnetgeschiedenis) wordt afgeleid van de endDateMonitoring (einddatum monitoring) in het brondocument.
  • Het gegeven tubeInUse (buis in gebruik) van de MonitoringTube (Monitoringbuis) van de GroundwaterMonitoringWell (Grondwatermonitoringput), waarnaar verwezen wordt door de actuele GroundwaterMonitoringTube (GMW-monitoringbuis) van elk actief measuringPoint (meetpunt) van het geregistreerde grondwatermonitoringnet, dat wil zeggen waarbij de endDate (einddatum meetpunt) ontbreektkrijgt de waarde ‘nee’, tenzij de MonitoringTube (Monitoringbuis) nog in gebruik is bij een ander grondwatermonitoringnet.
moveRequest
 • De aangeleverde endDateMonitoring (einddatum monitoring) mag niet gelijk zijn aan de geregistreerde waarde voor endDateMonitoring (einddatum monitoring).
 • Het transactiegegeven dateToBeCorrected (te corrigeren datum) moet gelijk zijn aan de geregistreerde waarde voor endDateMonitoring (einddatum monitoring).
 • Verder gelden de regels bij de transactiegegevens zoals beschreven in GMN BCI BRO-Verzoeken.
 • Verder gelden de aanvullende regels zoals beschreven in GMN BCI Levensloop.
 • Verder gelden de regels zoals beschreven in de GMN gegevenscatalogus.
 • De volgende gegevens worden opnieuw afgeleid:
  • De endDateMonitoring (einddatum monitoring) van de entiteit MonitoringNetHistory (Monitoringnetgeschiedenis) wordt opnieuw afgeleid van de endDateMonitoring (einddatum monitoring) in het brondocument.
deleteRequest
 • De aangeleverde endDateMonitoring (einddatum monitoring) moet gelijk zijn aan de geregistreerde waarde voor endDateMonitoring (einddatum monitoring).
 • Verder gelden de regels bij de transactiegegevens zoals beschreven in GMN BCI BRO-Verzoeken.
 • Verder gelden de aanvullende regels zoals beschreven in GMN BCI Levensloop.
 • Verder gelden de regels zoals beschreven in de GMN gegevenscatalogus.
 • De volgende gegevens worden opnieuw afgeleid:
  • Na verwerking van het verzoek ontbreekt het gegeven endDateMonitoring (einddatum monitoring) van de entiteit MonitoringNetHistory (Monitoringnetgeschiedenis).
  • Het gegeven tubeInUse (buis in gebruik) van de MonitoringTube (Monitoringbuis) van de GroundwaterMonitoringWell (Grondwatermonitoringput), waarnaar verwezen wordt door de actuele GroundwaterMonitoringTube (GMW-monitoringbuis) van elk actief measuringPoint (meetpunt) van het geregistreerde grondwatermonitoringnet, dat wil zeggen waarbij de endDate (einddatum meetpunt) ontbreektkrijgt de waarde ‘ja’.


Als een grondwatermonitoringnet wordt beëindigd, dan worden de op dat moment actieve meetpunten en buisverwijzingen NIET beëindigd; er wordt op dat moment geen einddatum afgeleid voor het meetpunt en de buisverwijzing. We hebben hier bewust voor gekozen zodat de bronhouder op een later moment makkelijk de laatste stand van zaken van het grondwatermonitoringnet kan achterhalen voordat het grondwatermonitoringnet werd beëindigd.

Wel moet bij het beëindigen van een grondwatermonitoringnet voor de actuele buisverwijzing van de actieve meetpunten bij de betreffende monitoringbuis van de GMW grondwatermonitoringput de waarde van het gegeven 'buis in gebruik' op 'nee' worden gezet, tenzij de monitoringbuis nog in gebruik is bij een ander grondwatermonitoringnet. Dit wordt ook gedaan als de betreffende GMW grondwatermonitoringput al is opgeruimd.

GMN_WithHistory

Onderstaande figuur geeft een overzicht van de inhoud van het brondocument.


Toelichting bij de gegevens in het brondocument:

 • Het brondocument bevat op zijn beurt een of meer brondocumenten.
 • Het brondocument startRegistration (start registratie) van het type GMN_StartRegistration moet aanwezig zijn.
 • De lijst met intermediateEvent (tussentijdse gebeurtenis) is optioneel. Ieder brondocument in deze lijst is óf van het type GMN_MeasuringPoint, óf van het type GMN_MeasuringPointEndDate óf van het type GMN_TubeReference.
 • Het brondocument closure (einde registratie) van het type GMN_Closure is optioneel.

Het brondocument kan met de onderstaande BRO-verzoeken aangeboden worden voor de onderstaande gebruiksdoelen:

requestGebruiksdoel
registrationRequestHet in één keer aanleveren van (archief) gegevens van een grondwatermonitoringnet in een reeks van brondocumenten.
replaceRequestNiet van toepassing.
insertRequestNiet van toepassing.
moveRequestNiet van toepassing.
deleteRequestNiet van toepassing.


Het brondocument GMN_WithHistory (GMN-MetGeschiedenis) kan alleen gebruikt worden voor het registreren van gegevens, niet voor het corrigeren van gegevens. Dit omdat de in het 'alles-in-1' brondocument opgenomen reeks van brondocumenten separaat worden verwerkt en leiden tot separate gebeurtenissen in de objectgeschiedenis (zie de Berichtencatalogus uitgifteservices op de GMN landingspagina), waardoor onjuistheden in de aangeleverde gegevens via zo'n individueel brondocument gecorrigeerd moet worden. 

De aanvullende regels voor dit brondocument in combinatie met de van toepassing zijnde BRO-verzoeken staan in onderstaande tabel:

BRO-verzoekAanvullende regels
registrationRequest
 • Zie de regels bij de transactiegegevens zoals beschreven in GMN BCI BRO-Verzoeken.
 • Ieder brondocument opgenomen in dit GMN_WithHistory (GMN-MetGeschiedenis) brondocument wordt separaat in de aangeboden volgorde verwerkt.
 • Verder gelden de aanvullende regels zoals beschreven bij de overige brondocumenten in dit hoofdstuk.
 • Verder gelden de aanvullende regels zoals beschreven in GMN BCI Levensloop.
 • Verder gelden de regels zoals beschreven in de GMN gegevenscatalogus.
 • De af te leiden gegevens staan beschreven bij de overige brondocumenten in dit hoofdstuk.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.