Skip to main content
Skip table of contents

CorrectionReason (Correctiereden)

De codelijst CorrectionReason (Correctiereden) bevat toegestane waarden, die aangeven waarom (een deel van) het registratieobject moet worden gecorrigeerd.

Zie Codelist (Codelijst) voor een algemene beschrijving van het gebruik van codelijsten in de BRO.

Tenzij anders vastgelegd in de Berichtencatalogus innamewebservice van het betreffende registratieobject is de onderstaande lijst met toegestane waarden, hun betekenis en de generieke, aanvullende regels van toepassing.

Waarde

Omschrijving

bronhouder

Correctie van de deliveryAccountableParty (bronhouder) die in het BRO-verzoek stond dat bij het starten van de registratie is aangeboden.

Regels:

 • Deze waarde mag alleen worden gebruikt in een BRO-verzoek waarmee de gegevens van een object in één keer worden geregistreerd dan wel waarmee de registratie van het object wordt gestart.
 • De actuele waarde van het attribuut underReview (inOnderzoek) van de entiteit RegistrationHistory (Registratiegeschiedenis) moet gelijk zijn aan 'nee'.
 • De waarde van het attribuut deliveryAccountableParty (bronhouder) in het BRO-verzoek moet afwijken van de actuele waarde van het attribuut deliveryAccountableParty (bronhouder) van het registratieobject.
 • De waarde van het attribuut qualityRegime (kwaliteitsregime) in het BRO-verzoek moet gelijk zijn aan de actuele waarde van het attribuut qualityRegime (kwaliteitsregime) van het registratieobject.
 • Alle overige gegevens in het brondocument in het BRO-verzoek moeten overeenkomen met de actuele gegevens van het registratieobject.
 • Verder gelden de regels zoals beschreven in de gegevenscatalogus van het betreffende registratieobject en de aanvullende regels zoals beschreven in de Berichtencatalogus innamewebservice van het betreffende registratieobject.
eigenCorrectie

Correctie op initiatief van de dataleverancier en/of bronhouder.

Regels:

 • De actuele waarde van het attribuut underReview (inOnderzoek) van de entiteit RegistrationHistory (Registratiegeschiedenis) moet gelijk zijn aan 'nee'.
 • De waarde van het attribuut deliveryAccountableParty (bronhouder) in het BRO-verzoek moet gelijk zijn aan de actuele waarde van het attribuut deliveryAccountableParty (bronhouder) van het registratieobject.
 • De waarde van het attribuut qualityRegime (kwaliteitsregime) in het BRO-verzoek moet gelijk zijn aan de actuele waarde van het attribuut qualityRegime (kwaliteitsregime) van het registratieobject, als het BRO-verzoek wordt gebruikt voor het corrigeren van een brondocument waarmee de gegevens van een object in één keer worden geregistreerd dan wel waarmee de registratie van een object wordt gestart.
 • De waarde van het attribuut qualityRegime (kwaliteitsregime) in het BRO-verzoek moet kwalitatief beter of gelijk zijn dan de actuele waarde van het attribuut qualityRegime (kwaliteitsregime) van het registratieobject, als het BRO-verzoek wordt gebruikt voor het corrigeren van een brondocument waarmee de registratie van een object wordt aangevuld of beëindigd. 
 • Het brondocument in het BRO-verzoek moet ten minste één attribuut toevoegen, verwijderen of een andere waarde geven in vergelijking met de actuele gegevens/waarden van het registratieobject.
 • Verder gelden de regels zoals beschreven in de gegevenscatalogus van het betreffende registratieobject en de aanvullende regels zoals beschreven in de Berichtencatalogus innamewebservice van het betreffende registratieobject.

Toelichting:

De regels omtrent het kwaliteitsregime in een BRO-verzoek, kunnen in praktische zin als volgt worden beschreven;
Het kwaliteitsregime in een BRO-verzoek met daarin een aanvul- of beëindigings brondocument, mag niet de waarde IMBRO/A hebben, indien het actuele kwaliteitsregime van het registratieobject de waarde IMBRO heeft.

inOnderzoek

Correctie naar aanleiding van een door de registratiebeheerder gestart onderzoek.

Regels:

 • De actuele waarde van het attribuut underReview (inOnderzoek) van de entiteit RegistrationHistory (Registratiegeschiedenis) moet gelijk zijn aan 'ja'.
 • De waarde van het attribuut deliveryAccountableParty (bronhouder) in het BRO-verzoek moet gelijk zijn aan de actuele waarde van het attribuut deliveryAccountableParty (bronhouder) van het registratieobject.
 • De waarde van het attribuut qualityRegime (kwaliteitsregime) in het BRO-verzoek moet gelijk zijn aan de actuele waarde van het attribuut qualityRegime (kwaliteitsregime) van het registratieobject als het BRO-verzoek wordt gebruikt voor het corrigeren van een brondocument waarmee de gegevens van een object in één keer worden geregistreerd dan wel waarmee de registratie van een object wordt gestart.
 • De waarde van het attribuut qualityRegime (kwaliteitsregime) in het BRO-verzoek moet kwalitatief beter of gelijk zijn dan de actuele waarde van het attribuut qualityRegime (kwaliteitsregime) van het registratieobject als het BRO-verzoek wordt gebruikt voor het corrigeren van een brondocument waarmee de registratie van een object wordt aangevuld of beëindigd.
 • Verder gelden de regels zoals beschreven in de gegevenscatalogus van het betreffende registratieobject en de aanvullende regels zoals beschreven in de Berichtencatalogus innamewebservice van het betreffende registratieobject.

Toelichting:

De regels omtrent het kwaliteitsregime in een BRO-verzoek, kunnen in praktische zin als volgt worden beschreven;
Het kwaliteitsregime in een BRO-verzoek met daarin een aanvul- of beëindigings brondocument, mag niet de waarde IMBRO/A hebben, indien het actuele kwaliteitsregime van het registratieobject de waarde IMBRO heeft.

Normaal gesproken zal er ten minste één attribuut worden toegevoegd, verwijderd of een andere waarde krijgen. Als het aangeboden brondocument geen verschil heeft in vergelijking met het geregistreerde brondocument, dan heeft dit correctieverzoek de betekenis dat de momenteel geregistreerde gegevens correct zijn en dat het in onderzoek zijn van het registratieobject wordt afgemeld.

Na verwerken van het correctieverzoek krijgt het attribuut underReview (inOnderzoek) van de entiteit RegistrationHistory (Registratiegeschiedenis) de waarde 'nee'.

kwaliteitsregime

Correctie van het qualityRegime (kwaliteitsregime) van het registratieobject.

Regels:

 • Deze waarde mag alleen worden gebruikt in een BRO-verzoek waarmee de gegevens van een object in één keer worden geregistreerd dan wel waarmee de registratie van het object wordt gestart.
 • De actuele waarde van het attribuut underReview (inOnderzoek) van de entiteit RegistrationHistory (Registratiegeschiedenis) moet gelijk zijn aan 'nee'.
 • De waarde van het attribuut deliveryAccountableParty (bronhouder) in het BRO-verzoek moet gelijk zijn aan de actuele waarde van het attribuut deliveryAccountableParty (bronhouder) van het registratieobject.
 • De waarde van het attribuut qualityRegime (kwaliteitsregime) in het BRO-verzoek moet afwijken van de actuele waarde van het attribuut qualityRegime (kwaliteitsregime) van het registratieobject.
 • Verder gelden de regels zoals beschreven in de gegevenscatalogus van het betreffende registratieobject en de aanvullende regels zoals beschreven in de Berichtencatalogus innamewebservice van het betreffende registratieobject.

Toelichting:

Naast de waarde van het attribuut qualityRegime (kwaliteitsregime) mogen ook andere attributen worden toegevoegd, verwijderd of een andere waarde krijgen.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.