Skip to main content
Skip table of contents

Formatieweerstandonderzoek (FRD)


Documentatie Formatieweerstandonderzoek FRD

in productie vanaf 1 januari 2022

Scopedocument

Scopedocument FRD 1.0

Gegevenscatalogus

Catalogus FRD 1.0

Werkafspraken

Werkafspraak FRD eenvoudig aanleveren (bro-productomgeving.nl)

Verslag van publieke consultatie

Verslag publieke consultatie FRD 0.9 (hoort bij 1.0)

storymap

Storymaps grondwatermonitoring

Berichtencatalogus innameservices

Berichtencatalogus innameservices FRD

Handreiking aanleveren BRO-gegevens

handreiking aanleveren bro gegevens

Voorbeeldberichten innameservices

Voorbeeldberichten innameservices FRD

Berichtencatalogus uitgifteservices

Berichtencatalogus uitgifteservices FRD

Voorbeeldberichten uitgifteservices

Voorbeeldberichten uitgifteservices FRD

Berichtenschema's - xsd's en wsdl's

Let op: nog in concept, definitieve versies volgen na release 1.0 versie

https://schema.broservices.nl/

URL's publieke REST services

REST services voor FRD volgen


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.