Dit is het overzicht van de ingediende reacties, incl verwerking ervan, op de publieke consultatie van catalogus FRD versie 0.9: 20210323 FRD verwerking PuCo.xlsx