Skip to main content
Skip table of contents

FRD Uitgifte voorbeeldberichten

Disclaimer - De voorbeeldberichten zijn bedoeld voor ontwikkeling van eigen software om aan te sluiten op de BRO. Onderstaande berichten zijn getest op de BRO-services waarbij attribuutvelden waarden hebben meegekregen. Deze berichten zijn niet bedoeld als template om uiteindelijke brondocumenten te genereren.


File Modified

XML File DO_Request.xml

Nov 01, 2023

XML File DO_Response_BRO_DO.xml

Nov 01, 2023

XML File DO_Response_Rejection.xml

Nov 01, 2023

XML File FRD_O.xml

Nov 01, 2023

XML File FRD_O_DP.xml

Nov 01, 2023


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.