Skip to main content
Skip table of contents

FRD Inname voorbeeldberichten

Disclaimer - De voorbeeldberichten zijn bedoeld voor ontwikkeling van eigen software om aan te sluiten op de BRO. Onderstaande berichten zijn getest op de BRO-services waarbij attribuutvelden waarden hebben meegekregen. Deze berichten zijn niet bedoeld als template om uiteindelijke brondocumenten te genereren.

Samenhang

Een FRD formatieweerstandonderzoek wordt uitgevoerd in een zekere GMW grondwatermonitoringbuis en binnen de context van een of meerdere GMN grondwatermonitoringnetten. Deze GMW en GMN gegevens moeten aanwezig zijn in de LV-BRO voordat de gegevens van een FRD kunnen worden aangeboden.

De onderstaande tabel bevat 3 extra GMW en GMN voorbeeldberichten, zodat in onderlinge samenhang de FRD voorbeeldberichten gevalideerd kunnen worden:

  • 01_GMW_Construction.xml: registreert een grondwatermonitoringput (GMW), met daarin twee buizen met de buisnummers 1 en 2.
  • 05_GMN_StartRegistration.xml: registreert een grondwatermonitoringnet uitgevoerd in buis 1 van voornoemde grondwatermonitoringput met als kader aanlevering de Kaderrichtlijn Water en als monitoringdoel het Strategisch Beheer Kwantiteit Regionaal.
  • 06_GMN_StartRegistration.xml: registreert een grondwatermonitoringnet uitgevoerd in buis 1 van voornoemde grondwatermonitoringput met als kader aanlevering de Waterschapswet en als monitoringdoel het Strategisch Beheer Kwantiteit Regionaal.

File Modified

XML File 01_GMW_Construction.xml

Nov 01, 2023

XML File 05_GMN_StartRegistration.xml

Nov 01, 2023

XML File 06_GMN_StartRegistration.xml

Nov 01, 2023

XML File 10_FRD_StartRegistration.xml

Nov 01, 2023

XML File 11_FRD_GEM_MeasurementConfiguration.xml

Nov 01, 2023

XML File 12_FRD_GEM_Measurement.xml

Nov 01, 2023

XML File 13_FRD_EMM_InstrumentConfiguration.xml

Nov 01, 2023

XML File 14_FRD_EMM_Measurement.xml

Nov 01, 2023

XML File 15_FRD_Closure.xml

Nov 01, 2023

XML File 16_FRD_WithHistory_GEM.xml

Nov 01, 2023

XML File 17_FRD_WithHistory_EMM.xml

Nov 01, 2023

XML File 20_replace_FRD_StartRegistration.xml

Nov 01, 2023

XML File 21_replace_FRD_GEM_Measurement.xml

Nov 01, 2023

XML File 22_replace_FRD_GEM_MeasurementConfiguration.xml

Nov 01, 2023

XML File 23_replace_FRD_EMM_InstrumentConfiguration.xml

Nov 01, 2023

XML File 24_replace_FRD_EMM_Measurement.xml

Nov 01, 2023

XML File 30_insert_FRD_GEM_Measurement.xml

Nov 01, 2023

XML File 31_insert_FRD_EMM_Measurement.xml

Nov 01, 2023

XML File 40_move_FRD_GEM_Measurement.xml

Nov 01, 2023

XML File 41_move_FRD_EMM_Measurement.xml

Nov 01, 2023

XML File 50_delete_FRD_EMM_Measurement.xml

Nov 01, 2023

XML File 51_delete_FRD_GEM_Measurement.xml

Nov 01, 2023

XML File 52_delete_FRD_EMM_Measurement.xml

Nov 01, 2023

XML File 53_delete_FRD_GEM_Measurement.xml

Nov 01, 2023

XML File 54_delete_FRD_EMM_InstrumentConfiguration.xml

Nov 01, 2023

XML File 55_delete_FRD_GEM_MeasurementConfiguration.xml

Nov 01, 2023

XML File 56_delete_FRD_Closure.xml

Nov 01, 2023


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.