Skip to main content
Skip table of contents

GMN Berichtencatalogus innamewebservice

1. Inleiding

Dit document beschrijft hoe een bronhouder en/of dataleverancier de gegevens over een grondwatermonitoringnet (GMN) kan opnemen in een verzoek voor de Basisregistratie Ondergrond (BRO).

Het document veronderstelt dat de lezer bekend is met de GMN gegevenscatalogus en het Bronhouderportaal. Nadere informatie is te vinden op www.basisregistratieondergrond.nl.

Het document veronderstelt dat de lezer beschikt over de kennis en vaardigheid om een XML-bestand te lezen en te schrijven.

De focus van het document ligt op het beschrijven van de structuur van de mogelijke berichten aan de hand van enkele voorbeelden. Andere zaken zoals definitie, kardinaliteit, domein en bedrijfsregels met betrekking tot de gegevensinhoud van de berichten staan in de gegevenscatalogus. Vervolgstappen, zoals het valideren (testen), aanbieden en verwerken van een BRO-verzoek, staan beschreven in het Bronhouderportaal (zie www.basisregistratieondergrond.nl).

1.1. Leeswijzer

Dit document behandelt de volgende onderwerpen:

1.2. Contactinformatie

Algemene informatie, documentatie en voorbeeld XML-berichten kunt u vinden op www.basisregistratieondergrond.nl.

Heeft u een vraag over de BRO? Wij staan voor u klaar om u te helpen.

Voor vragen, suggesties of opmerkingen kunt contact opnemen met de BRO Servicedesk via een mail naar support@broservicedesk.nl .

Of bel ons op telefoonnummer 088 - 8664 999. Wij zijn op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur bereikbaar.

1.3. Versiehistorie

Versie

Datum

Omschrijving

0.1

12-02-2019

Increment 1: Algemene gegevens en eerste opzet buisverwijzing.

0.2

26-08-2019

Increment 2: Alleen algemene gegevens, geen buisverwijzing.

0.3

28-02-2020

Increment 3: Gebaseerd op versie 0.99 van de gegevenscatalogus; correctieverzoeken in hoofdstuk 2 en 4 nog buiten scope.

1.0

06-03-2020

Increment 3: Definitieve eerste versie gebaseerd op versie 0.99 van de gegevenscatalogus.

1.1

18-12-2020

Feature team correcties: maximaal 1 meetpunt in de brondocumenten GMN_MeasuringPoint, GMN_MeasuringPointEndDate en GMN_TubeReference.

1.1.1

23-12-2020

Verwijzing naar (test-)voorbeeldberichten op BRO productomgeving

1.1.2

22-02-2021

ReplaceRequest en MoveRequest geactiveerd voor GMN_StartRegistration.

1.1.3

22-02-2021

Pagina redactioneel grondig geherstructureerd.

1.1.4

24-03-2021

Omschrijving bij Partialdate uitgebreid.

1.1.5

25-03-2021

TIP "Start met 1 meetpunt als de datum niet volledig bekend is" toegevoegd bij brondocument GMN_StartRegistration.

1.1.6

26-03-2021

subpagina GMN BCI BRO-verzoeken: verwijzing naar pagina met generieke beschrijving van de codelijst CorrectionReason.

1.1.7

29-03-2021

Verwijzing naar pagina met generieke beschrijving van het gebruik van een codelijst.

1.1.8

 

Disclaimer toegevoegd dat correctieverzoeken momenteel ten dele out-of-scope zijn. Zie de pagina's GMN BCI BRO-Verzoeken en GMN BCI Brondocumenten.

1.2.0

21-06-2021

Correctieverzoeken en voorbeeldberichten voor brondocumenten anders dan GMN_StartRegistration bijgewerkt voor realisatie, maar nog steeds buiten scope (uitgegrijsd).

1.2.1

01-07-2021

Uitgegrijsde correctieverzoeken en voorbeeldberichten binnen scope geplaatst (zwart gemaakt).

1.2.2

07-09-2021

Alles-in-1-brondocument GMN_WithHistory toegevoegd.

1.2.3

27-09-2021

insertRequest van GMN_MeasuringPointEndDate toegevoegd.

1.2.4

19-10-2021

redactionele aanpassingen GMN BCI scenario's


2. Voorbeeldberichten

Zie de onderlingende pagina GMN BCI Voorbeeldberichten

3. Enumeraties (niet-beheerde waardenlijsten)

Zie de onderlingende pagina GMN BCI Enumeraties

4. Codelijsten (beheerde waardenlijsten)

Zie de onderlingende pagina GMN BCI Codelijsten

5. Vertaaltabel

Zie de onderlingende pagina GMN BCI Vertaaltabel

6. Levensloop, gebeurtenissen, formele geschiedenis, materiƫle geschiedenis en aanvullende regels

Zie de onderlingende pagina GMN BCI Levensloop

7. BRO-Verzoeken

Zie de onderlingende pagina GMN BCI BRO-Verzoeken

8. Brondocumenten

Zie de onderlingende pagina GMN BCI Brondocumenten

9. Scenario's

Zie de onderlingende pagina GMN BCI Scenario's


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.