Skip to main content
Skip table of contents

GMN BCI Codelijsten

Codelijsten

Dit hoofdstuk bevat verwijzingen (URN's en URL's) naar de codelijsten (beheerde waardenlijsten). Zie Codelist (Codelijst) voor een algemene beschrijving van het gebruik van codelijsten in de BRO.

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de codelijsten die van belang zijn bij het maken van een BRO-verzoek over een grondwatermonitoringnet. De eerste kolom bevat de Engelstalige naam van de codelijst, zoals deze voorkomt in de XSD-bestanden. De tweede kolom bevat de Nederlandstalige naam, zoals die voorkomt in de gegevenscatalogus. De derde kolom bevat de URN, die in een BRO-verzoek gebruikt moet worden als waarde voor het XML-attribuut codeSpace. De vierde kolom bevat een link naar de website waar de actuele lijst is te raadplegen met toegestane waarden die in een BRO-verzoek gebruikt mogen worden als waarde voor een XML-element.

TypeNaamURNLink
CorrectionReasonCorrectieRedenurn:bro:gmn:CorrectionReasonhttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:gmn:CorrectionReason
DeliveryContextKaderAanleveringurn:bro:gmn:DeliveryContexthttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:gmn:DeliveryContext
GroundwaterAspectGrondwaterAspecturn:bro:gmn:GroundwaterAspecthttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:gmn:GroundwaterAspect
MonitoringPurposeMonitoringdoelurn:bro:gmn:MonitoringPurposehttps://publiek.broservices.nl/refcodes/api/get_codes?domain=urn:bro:gmn:MonitoringPurpose
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.