Documentatie Mijnbouwwetvergunning EPL

Acceptatie (vanaf datum 15 juli 2022)

Scopedocumentscopedocument domein Mijnbouwwet versie 0.99
Gegevenscatalogusgebruikersvriendelijke versie EPL gegevenscatalogus versie 1.99 (3-5-2021)
WerkafspraakMijnbouwwetvergunning (EPL) met technische wijzigingen bij implementatie van catalogus 1.99
Verslag publieke consultatieVerslag publieke consultatie versie 1.9
StorymapStorymap Mijnbouwwet
Berichtencatalogus innameservicesEPL berichtencatalogus innamewebservice
Handreiking aanleveren BRO-gegevenshandreiking voor het aanleveren van BRO-gegevens
Voorbeeldberichten innameservicesEPL voorbeeldberichten inname
Berichtencatalogus uitgifteservicesEPL berichtencatalogus uitgifte
Voorbeeldberichten uitgifteservicesEPL voorbeeldberichten uitgifte

Berichtenschema's - xsd's en wsdl's

Beschikbaar op een nader te bepalen datum!

https://schema.broservices.nl/
Overzicht beschikbare operaties domein MijnbouwwetMijnbouwwet overzicht beschikbare operaties
URL's publieke REST servicesREST services voor EPC volgen op een nader te bepalen datum