Alle relevante (en versiegevoelige) documenten van de Basisregistratie Ondergrond zijn te vinden op deze productomgeving. Bijvoorbeeld alle technische en inhoudelijke documentatie van een registratieobject, maar ook praktische handleidingen of instructies en overzichten van wijzigingsverzoeken.