Dit is het overzicht van de ingediende reacties, incl verwerking ervan, op de publieke consultatie van catalogus BHR-G versie 2.0.9: 20211213 verslag Puco geologische boormonsterbeschrijving.xlsx