Skip to main content
Skip table of contents

Formatieweerstandonderzoek (FRD)

Documentatie Formatieweerstandonderzoek FRDAcceptatie (vanaf 1 januari 2022 in productie)
ScopedocumentScopedocument FRD 1.0
Gegevenscatalogusgebruikersvriendelijke versie catalogus FRD 0.99
Verslag van publieke consultatieVerslag publieke consultatie FRD 0.9
storymap

Storymaps grondwatermonitoring

Berichtencatalogus innameservicesBerichtencatalogus innameservices FRD
Voorbeeldberichten innameservicesVoorbeeldberichten innameservices FRD
Berichtencatalogus uitgifteservicesBerichtencatalogus uitgifteservices FRD
Voorbeeldberichten uitgifteservicesVoorbeeldberichten uitgifteservices FRD

Berichtenschema's - xsd's en wsdl's

Let op: nog in concept, definitieve versie's volgen na release 1.0 versie

https://schema.broservices.nl/
URL's publieke REST servicesREST services voor FRD volgen in de loop van 2022
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.