Skip to main content
Skip table of contents

FRD Uitgifte voorbeeldberichten

Onderstaande voorbeeldberichten zijn gevalideerd aan de XSD-bestanden, maar nog niet getest op de software die in productie zal gaan. Dit is voorzien medio november/december 2021, uiterlijk voor de releasedatum van dit registratieobject - 16 december 2021.


De voorbeeldberichten staan beschreven  in de FRD berichtencatalogus uitgiftewebservice.

File Modified


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.