Skip to main content
Skip table of contents

Grondwaterstandonderzoek (GLD)


Documentatie Grondwaterstandonderzoek GLD

in productie vanaf  1 januari 2024

versie 1.1

Scopedocument

Scopedocument GLD 1.2

Gegevenscatalogus

Catalogus GLD 1.1

Verslag van publieke consultatie

n.v.t.

Werkafspraken (cumulatieve evt.)

Werkafspraak samenhang Grondwatermonitoringdomein

storymap

Storymaps grondwatermonitoring

Extra informatie voor softwareleveranciers

https://www.bro-productomgeving.nl/bpo/latest/het-afhandelen-van-tijdstippen

https://www.bro-productomgeving.nl/bpo/latest/foutboodschappen-interpretatie

https://www.bro-productomgeving.nl/bpo/latest/gld-afhandeling-van-aanvullingen

https://www.bro-productomgeving.nl/bpo/latest/gld-limieten

Berichtencatalogus innameservices

Berichtencatalogus innameservices GLD

Voorbeeldberichten innameservices

Voorbeeldberichten innameservices GLD

Berichtencatalogus uitgifteservices

Berichtencatalogus uitgifteservices GLD

Voorbeeldberichten uitgifteservices

Voorbeeldberichten uitgifteservices GLD

Berichtenschema's - xsd's en wsdl's

https://schema.broservices.nl/

URL's publieke REST services

publieke REST service

CSV uitgifte GLD (prototype)

Grondwaterstandonderzoek (GLD) (broservices.nl)


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.