Skip to main content
Skip table of contents

Foutboodschappen (interpretatie)

Foutboodschappen die worden teruggegeven op basis van controles van de businessregels kunnen er op het eerste gezicht indrukwekkend uitzien. Een voorbeeld:

Tijdmeetwaardepaar.tijdstip meting (MeasurementTVP.time) = (2019-03-28T18:26:00+01:00, JJJJ-MM-DDTUU:MM:SS+UU:MM) is niet correct: de waarde van Metadata observatie.observatietype (ObservationMetadata.observationType) = reguliereMeting en Metadata observatie.mate beoordeling (ObservationMetadata.statusCode) = volledigBeoordeeld bepalen dat het moet liggen voor Observatie.tijdstip resultaat (MeasurementTimeseriesTVPObservation.resultTime) = (2019-03-01T09:00:00+01:00, JJJJ-MM-DDTUU:MM:SS+UU:MM).


Het plaatsen van wat linebreaks brengt al enige verheldering.

Tijdmeetwaardepaar.tijdstip meting (MeasurementTVP.time) = (2019-03-28T18:26:00+01:00, JJJJ-MM-DDTUU:MM:SS+UU:MM) is niet correct:
de waarde van Metadata observatie.observatietype (ObservationMetadata.observationType) = reguliereMeting
en
Metadata observatie.mate beoordeling (ObservationMetadata.statusCode) = volledigBeoordeeld
bepalen dat het moet liggen voor
Observatie.tijdstip resultaat (MeasurementTimeseriesTVPObservation.resultTime) = (2019-03-01T09:00:00+01:00, JJJJ-MM-DDTUU:MM:SS+UU:MM).


Laten we de foutboodschap deel voor deel bekijken. Allereerst, attributen. Attributen zijn uitgedrukt in een vast formaat:

Entiteitnaam.Attribuutnaam (EntityName.AttributeName)

Dus, de Nederlandse naam en tussen haakjes de Engelse term. Merk op dat de Nederlandse naam spaties mag bevatten en verwijst naar de catalogus of de berichtencatalogus. De Engelse naam verwijst naar de XML zodat ook daar gemakkelijk het desbetreffende attribuut kan worden gevonden. De Nederlandse naam kan worden opgezocht. Laten we de bovenstaande foutboodschap eens stap voor stap analyseren. Allereerst:

Tijdmeetwaardepaar.tijdstip meting.

Deze vinden we terug in de catalogus elders op deze productomgeving. Het eerstgenoemde attribuut is het zogenaamde stuurattribuut. Dit is in het algemeen het attribuut waarop de regel is gespecificeerd. Dus, entiteit Tijdmeetwaardepaar, attribuut "tijdstip meting".  In de catalogus vinden we daar deze tekst:

Verder analyserend, in de foutmelding is sprake van 2 condities:

de waarde van Metadata observatie.observatietype (ObservationMetadata.observationType) = reguliereMeting
en
Metadata observatie.mate beoordeling (ObservationMetadata.statusCode) = volledigBeoordeeld

Dit verwijst naar de 2e alinea (waar ook sprake is van 2 condities), meer specifiek, de laatste "blauwe regel":

De waarde van het attribuut van het laatste Tijdmeetwaardepaar van de entiteit Tijdmeetwaardereeks moet gelijk zijn aan de waarde van het attribuut tijdstip resultaat van de entiteit Observatie wanneer:
het attribuut observatietype van de entiteit Metadata observatie gelijk is aan controlemeting OF
het attribuut observatietype van de entiteit Metadata observatie gelijk is aan reguliereMeting EN het attribuut mate beoordeling gelijk is aan voorlopig.

Kennelijk is aan deze blauwe regel voldaan en daardoor moet de waarde (tijdstip) van het laatste Tijdmeetwaardepaar gelijk zijn aan de waarde van attribuut tijdstip resultaat. De "rode regel". Dit is kennelijk niet het geval.

Overigens: inhoudelijk is deze regel gespecificeerd zodat deze data gebruikt kan worden om snel te zoeken in een collectie van meetseries: het systeem behoeft niet "in" een Tijdmeetwaardereeks te kijken maar kan volstaan met het tijdstip van het resultaat.JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.