Skip to main content
Skip table of contents

Grondwatergebruiksysteem (GUF)

Documentatie Grondwatergebruiksysteem GUFin productie vanaf 1 november 2022
ScopedocumentScopedocument domein Grondwatergebruik (GU)
GegevenscatalogusCatalogus GUF 1.0
Verslag van publieke consultatieverslag publieke consultatie
Werkafspraken

Werkafspraak GUF - niet openbaarheid put- en filterdiepte

Werkafspraak GUF - Correctie onvolkomenheden *)

Generieke werkafspraak waardelijsten GUF

Berichtencatalogus innamewebserviceGUF Berichtencatalogus innamewebservice *)
Handreiking aanleveren BRO-gegevenshandreiking voor het aanleveren van BRO-gegevens
Voorbeeldberichten innamewebserviceGUF Voorbeeldberichten innamewebservice *)
Berichtencatalogus uitgiftewebserviceGUF Berichtencatalogus uitgiftewebservice
Voorbeeldberichten uitgiftewebserviceGUF Voorbeeldberichten uitgiftewebservice

Berichtenschema's - xsd's en wsdl's

Let op: nog in concept, definitieve versie's volgen na release 1.0 versie

https://schema.broservices.nl/
Overzicht beschikbare operaties domein Grondwatergebruikgrondwatergebruik-overzicht-beschikbare-operaties
URL's publieke REST servicesPublieke REST service


*) De werkafspraak Correctie onvolkomenheden is per 20 maart 2023 aangevuld met invulling van het volgende principe: 'automatisch beƫindigen van een oud recht bij het aanleveren van een nieuw recht'. Deze aanvulling is gedaan naar aanleiding van bevindingen uit de ketentest van februari 2023. Let op: deze aanvulling is op de werkafspraak wel al verwerkt in overige documentatie, zoals berichtencatalogus innamewebservice en bijbehorende voorbeeldberichten maar nog niet in de beschikbare software.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.