Skip to main content
Skip table of contents

GUF Voorbeeldberichten uitgiftewebservice

Disclaimer - De voorbeeldberichten zijn bedoeld voor ontwikkeling van eigen software om aan te sluiten op de BRO. Onderstaande berichten zijn getest op de BRO-services waarbij attribuutvelden waarden hebben meegekregen. Deze berichten zijn niet bedoeld als template om uiteindelijke brondocumenten te genereren.

De onderstaande tabel bevat een opsomming van beschikbare voorbeeldberichten, hun intentie en een summiere beschrijving van de inhoud.

NaamDoel en inhoud
DO_Request.xmlVerzoek tot uitgifte van alle geregistreerde gegevens (actueel en historisch) van een grondwatergebruiksysteem met een zekere broId.
DO_Response_BRO_DO.xmlBericht van verzending van objectgegevens, met daarin de gegevens van een object dat uit registratie is genomen.
DO_Response_Rejection.xmlBericht van afwijzing.
GUF_PO_DP.xmlBericht van verzending van objectgegevens, met daarin de actuele gegevens van het opgevraagde object, die beschikbaar zijn voor een afnemer die tevens bronhouder en/of dataleverancier is van het registratieobject.
GUF_PO.xmlBericht van verzending van objectgegevens, met daarin de actuele gegevens van het opgevraagde object, die beschikbaar zijn voor een afnemer die niet bronhouder of dataleverancier is van het registratieobject. 
GUF_PPO_DPBericht van verzending van objectgegevens, met daarin de actuele en historische gegevens van het opgevraagde object, die beschikbaar zijn voor een afnemer die tevens bronhouder en/of dataleverancier is van het registratieobject.
GUF_PPO.xmlBericht van verzending van objectgegevens, met daarin de actuele en historische gegevens van het opgevraagde object, die beschikbaar zijn voor een afnemer die niet bronhouder of dataleverancier is van het registratieobject.


File Modified

XML File DO_Request.xml

Nov 01, 2023

XML File DO_Response_BRO_DO.xml

Nov 01, 2023

XML File DO_Response_Rejection.xml

Nov 01, 2023

XML File GUF_PO.xml

Nov 01, 2023

XML File GUF_PO_DP.xml

Nov 01, 2023

XML File GUF_PPO.xml

Nov 01, 2023

XML File GUF_PPO_DP.xml

Nov 01, 2023


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.