Skip to main content
Skip table of contents

Grondwatergebruiksysteem (GUF)


Documentatie Grondwatergebruiksysteem GUF

in productie vanaf 1 november 2022

Scopedocument

Scopedocument domein Grondwatergebruik (GU)

Gegevenscatalogus

Catalogus GUF 1.0

Verslag van publieke consultatie

verslag publieke consultatie

Werkafspraken

Werkafspraak GUF - niet openbaarheid put- en filterdiepte

Werkafspraak GUF - Correctie onvolkomenheden *)

Generieke werkafspraak waardelijsten GUF

Berichtencatalogus innamewebservice

GUF Berichtencatalogus innamewebservice *)

Handreiking aanleveren BRO-gegevens

handreiking voor het aanleveren van BRO-gegevens

Voorbeeldberichten innamewebservice

GUF Voorbeeldberichten innamewebservice *)

Berichtencatalogus uitgiftewebservice

GUF Berichtencatalogus uitgiftewebservice

Voorbeeldberichten uitgiftewebservice

GUF Voorbeeldberichten uitgiftewebservice

Berichtenschema's - xsd's en wsdl's

Let op: nog in concept, definitieve versie's volgen na release 1.0 versie

https://schema.broservices.nl/

Overzicht beschikbare operaties domein Grondwatergebruik

grondwatergebruik-overzicht-beschikbare-operaties

URL's publieke REST services

Publieke REST service


*) De werkafspraak Correctie onvolkomenheden is per 20 maart 2023 aangevuld met invulling van het volgende principe: 'automatisch beƫindigen van een oud recht bij het aanleveren van een nieuw recht'. Deze aanvulling is gedaan naar aanleiding van bevindingen uit de ketentest van februari 2023. Let op: deze aanvulling is op de werkafspraak wel al verwerkt in overige documentatie, zoals berichtencatalogus innamewebservice en bijbehorende voorbeeldberichten maar nog niet in de beschikbare software.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.