Skip to main content
Skip table of contents

BHR-G voorbeeldberichten innameservices

Disclaimer - De voorbeeldberichten zijn bedoeld voor ontwikkeling van eigen software om aan te sluiten op de BRO. Onderstaande berichten zijn getest op de BRO-services waarbij attribuutvelden waarden hebben meegekregen. Deze berichten zijn niet bedoeld als template om uiteindelijke brondocumenten te genereren.

Het doel van de BHR-G voorbeeldberichten staat beschreven  in de BHR-G berichtencatalogus innamewebservice. 


File Modified

XML File BHR_G_StartReport_vb1.xml

Nov 01, 2023

XML File BHR_G_EndReport_vb1.xml

Nov 01, 2023

XML File BHR_G_CompleteReport_vb1.xml

Nov 01, 2023

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.