Skip to main content
Skip table of contents

Geologisch booronderzoek (BHR-G)

Documentatie Geologische booronderzoek BHR-G

Wettelijk vastgesteld vanaf 1 januari 2023 - software niet beschikbaar

software versie 2.0

gegevenscatalogus 3.0

verwacht vanaf 1 januari 2024

software versie 3.1

gegevenscatalogus 3.1

Scopedocument

Scopedocument BHR-G 1.2

Scopedocument BHR-G 1.2

Gegevenscatalogus

Catalogus BHR-G 3.0

Catalogus BHR-G 3.1

Werkafspraak

N.v.t.


Verslag van publieke consultatie

link naar verslag publieke consultatie 2.9


Storymap

Storymaps booronderzoek

Storymaps booronderzoek

Berichtencatalogus innameservices

BHR-G berichtencatalogus innamewebservices

BHR-G berichtencatalogus innamewebservices

Voorbeeldberichten innameservices

BHR-G Voorbeeldberichten innameservices

BHR-G Voorbeeldberichten innameservices

Berichtencatalogus uitgifteservices

BHR-G Berichtencatalogus uitgiftewebservice

BHR-G Berichtencatalogus uitgiftewebservice

Voorbeeldberichten uitgifteservices

BHR-G Voorbeeldberichten uitgifteservice

BHR-G Voorbeeldberichten uitgifteservice

Berichtenschema's - xsd's en wsdl's

https://schema.broservices.nl/

https://schema.broservices.nl/

URL's publieke REST services

publieke REST service

publieke REST service

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.