Skip to main content
Skip table of contents

BHR-G Overzicht beschrijfkwaliteiten versie 3.1

In deze bijlage is een overzicht opgenomen van de beschrijfkwaliteiten behorend bij catalogus BHR-G versie 3.1: Bijlage beschrijfkwaliteiten.pdf


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.