Skip to main content
Skip table of contents

Beschikbare BRO-versies Bodemkaart van Nederland

De Bodemkaart van Nederland (SGM) is vanaf 2020 beschikbaar via de beide uitgifteportalen BRO PDOK en broloket. Via onderstaand schema is te zien welke leveringen beschikbaar zijn geweest in het verleden (van-tot) en welke levering actueel beschikbaar is.

'Oude leveringen' zijn opvraagbaar via support@broservicedesk.nl.

Versie standaard

(gegevenscatalogus)

versie model


BRO IDgeldigheidsperiode
vantot
1.02018_3SGM0000000000011 januari 202023 maart 2020

v2018-3-15SGM00000000002123 maart 202030 november 2021
1.1v2021-0SGM00000000004130 november 202113 december 2022

V2021-01SGM00000000006113 december 202227 juli 2023

2023-01SGM00000000010127 juli 2023beschikbaar

volgende levering


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.