Skip to main content
Skip table of contents

Bodemkaart van Nederland (SGM)

Documentatie Bodemkaart van Nederland SGM

in productie vanaf 1 januari 2022

Gegevenscatalogus

Gegevenscatalogus SGM 1.1

Verslag van publieke consultatie

Verslag publieke consultatie SGM 1.1

Berichtenschema's - xsd's en wsdl's

XSD's bodemkaart

Storymaps BRO modellen

De Nederlandse ondergrond in vlakken, lagen en blokken

Bodemkaart en Geomorfologische Kaart van Nederland (arcgis.com)

versiehistorie

Beschikbare BRO-versies Bodemkaart van Nederland

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.