Skip to main content
Skip table of contents

BRO wijzigingsbeheer

Op de volgende Pagina op basisregistratie.nl hebben wij het BRO wijzigingenproces toegelicht. Hier onder is het proces schematisch weergegeven.

Processchema Wijzigingsverzoeken BRO

Op onderstaande pagina's hebben wij de ingediende wijzigingsverzoeken weergegeven, al dan niet geaccepteerd, geweigerd of reeds gerealiseerd. 


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.