Skip to main content
Skip table of contents

Actuele BRO wijzigingsverzoeken

In onderstaand overzicht zijn de openstaande wijzigingsverzoeken opgenomen. Openstaand betekent dat er nog een besluit door de Change Advisory Board (CAB) moet worden genomen omdat er

  1. aanvullende informatie nodig is van de melder of een expert, of
  2. er een impactanalyse loopt, of
  3. de melding recent is en nog niet in het CAB is behandeld.

Onderstaand overzicht is op 25 september 2023 bijgewerkt.


Voor een volledig beeldscherm: klik op

, rechtsboven de tabel.

volgnr

Meldingsnummer

BRO servicedesk

MelderWijzigingsverzoekRegistratieobject of BRO onderdeelStatus

Beslisniveau

Besluit

ArgumentatieLink BRO backlog 

BM[jaartal][maand][volgnr.]organisatie

veelal samenvatting in de vorm van een user story

De volledige teksten zijn achterliggende pagina te vinden

object/domein

of BROsysteem


Change Advisory Board of Portfolioraad

Alleen voor gebruik binnen programma


256
BM23 10 00198
TNO

Als dataleverancier wil ook kunnen zien voor welke projecten leveringen nog niet zijn doorgeleverd door de bronhouder


Zodat ik erop kan toezien dat leveringen worden afgerond voordat ze voorlopen.


BronhouderportaalAangemeld255
BM23 09 00370
Gemeente AmsterdamAls controleur van BHR-GT

- Wil ik uitgebreidere controlemogelijkheden hebben (in de vorm van visualisaties) in BHP
Zodat ik de controle goed uit kan voeren

En/of
- Wil ik de verschillende onderdelen apart aan kunnen leveren
zodat het goedkeuringsproces geen belemering geeft voor het doorzetten naar de LV 
BHR-GTAangemeld254BM23 09 00362VOTBGraag NEN-EN-ISO 17892-7 (UCS) opnemen als proef in BHR-GTBHR-GT
253BM23 09 00361VOTBNEN-ISO 13320:2009 geïmplementeerd in BHR-GT terwijl de 2020 reeds een paar jaar beschikbaar is. Graag deze tevens opnemen in de waardenlijst.BHR-GT
252BM23 09 00360VOTBNEN-EN-ISO 17982-6 is de nieuwe standaard voor consistentiegrenzen. Graag deze spoedig opnemen in de BRO BHR-GTBHR-GT
245

BM23 07 00159

BRO Registratiebeheer

Als beheerder van de BRO

Wil ik dat de IMBRO(/A) XML voorbeeldberichten aangepast worden

Zodat de inhoud hiervan niet per ongeluk in de BRO terecht kan komen

BRO voorbeeldberichten innameimpactanalyse

acties:

  1. Disclaimer bij huidige voorbeeldberichten
  2. onderzoek starten naar de mate waarin deze fouten zich voordoen in de huidige registratie
  3. afhankelijk van resultaat uit 2: evt. vervolgmaatregel
    1. Huidige voorbeeldbericht wordt “test bericht” en naast ieder voorbeeldbericht een “sjabloon bericht” met beschrijving. Bijvoorbeeld: <bronhouder>{vul hier uw bronhouder kvk}</bronhouder>
    2. Eventueel beschikbaarheid “test bericht” beperken tot dataleveranciers

GDFUN-314

243

BM23 07 00104

Rijkswaterstaat

Als gebruiker van het Bronhouderportaal

Wil ik via de API leveringen kunnen controleren

BronhouderportaalImpactanalyse

Impactanalyse door LV BRO team

BRO-13621

GDFUN-312

239

BM23 07 00029

BRO StandaardisatieIn de omschrijving van de waarde ISO17892d12v2018 waarde van Bepalingsprocedure ontbreekt het jaartal.BHR-GTimpactanalyse

betreft een tekstuele aanpassing, heeft wel invloed op domeinwaardetabel.

GDFUN-313

238

BM23 07 00028

BRO StandaardisatieFout in naam waarde: ISO14688d2v2019NEN8990v2020 moet zijn ISO14688d2v2019NEN8991v2020

ISO14688d2v2019NEN8990v2020 waarde van Bepalingsprocedure moet zijn ISO14688d2v2019NEN8991v2020 van toepassing op BHR-G en BHR-GT
BHR- G en BHR-GTimpactanalyse


GDFUN-311

237

BM23 07 00027

BRO Standaardisatiescheuzeria moet eigenlijk zijn scheuchzeria

Bij BHR-G als

SoortVeen = scheuchzeriaveen (= goed)

SoortPlantenrest = scheuzeria (= fout) -> wordt aangepast naar scheuchzeria (in versie 2.99)

Bij BHR-GT

Veensoort = scheuzeriaveen (= fout)

aanpassen waarde kan niet meer (is niet backwards compatible)

komt niet voor bij SFR, BHR-P en BHR-AG
BHR- G en BHR-GTimpactanalyse


GDFUN-310


226BM23 05 00008TAUW

Als data-afnemer van REGIS II

Wil ik via een service de appelboor-functionaliteit kunnen gebruiken

Omdat de appelboor-functionaliteit op het loket een range geeft, maar ik ben op zoek naar de waarde

REGIS IIimpactanalyse


GDFUN-309

224

BM23 05 00125

Verbelco & Provincie overijssel

Als gebruiker van de BRO wil ik

het mogelijk maken om grondwatermonitoringputten die zich buiten onze landsgrenzen bevinden, met bijbehorende meetgegevens, te laten registreren in de BRO,

zodat deze informatie, die van belang kan zijn voor hydrologisch beheer op en van het Nederlands grondgebied, vrij beschikbaar is conform het uitgangsprincipe van de Basisregistratie Ondergrond.

BRO standaard en systeemimpactanalyse


GDFUN-307

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.