Hier worden de items uit het BRO beheerplan voor de komende jaren weergegeven. Het is een visuele weergave van de items die zijn opgenomen in het BRO Jaarplan Beheer en Doorontwikkeling voor de Basisregistratie Ondergrond 2023. Het plan in inclusief een meerjarenperspectief 2023 t/m 2026 . 

Het Jaarplan is opgesteld in december 2022 en is op te vragen via deze link: BRO jaarplan beheer en doorontwikkeling -vastgesteld.

In de BRO-roadmap wordt gedetailleerder aangegeven, per kwartaal, aan welke items wordt gewerkt. In deze roadmap zal ook BRO programma Fase 2 worden opgenomen en je vind hem op de volgende pagina.

Door een klik op onderstaande figuren kun je de weergave uitvergroten