Hier onder wordt de meest recente roadmap van het BRO programma weergegeven. Deze omvat zowel de realisatie van BRO Fase 2, Milieukwaliteit, als het beheer en de afronding van Fase 1.  

Ieder kwartaal stellen het team van productmanager en productowners een bijgewerkte roadmap vast. Op basis daarvan worden onderstaande doorlooptijden weergegeven, net als de momenten voor Acceptatie (acc) en Vrijgave (vrij).

De acceptatie-, vrijgave- en doorlooptijden blijven onder voorbehoud als gevolg van actuele verschuivingen. Dat kan bijvoorbeeld wanneer prioriteiten wijzigen. Verschuivingen worden binnen het team van productmanager met productowners vastgesteld.

Voor het beheren van de BRO is een BRO beheerplan opgesteld. De hieruit volgende roadmap voor het beheer van de BRO staat op de volgende pagina

Onderstaande roadmap is geplaatst op: 10 april 2023. Hierin is de Program Increment (PI) planning voor Q2 2023 verwerkt. (In de PI planning hebben de productowners gezamenlijk het werk voor Q2 refined en gepland). 

TIP: Door een klik op onderstaande figuren kun je de weergave vergroten