Skip to main content
Skip table of contents

Grondwatermonitoringput (GMW)


Documentatie Grondwatermonitoringput GMW

Productie (vanaf  1 juli 2017)

versie 1.1

Gegevenscatalogus

gebruikersvriendelijke catalogus GMW 1.0

Werkafspraken 

Werkafspraak inmeten

Werkafspraak putcode

Storymap

Storymaps grondwatermonitoring

Innamehandboek

inname handboek GMW

Koppelvlakbeschrijving inname

Koppelvlakbeschrijving inname GMW

Voorbeeldberichten innameservices

Voorbeeldberichten innameservice

Uitgiftehandboek

Uitgifte handboek GMW

Koppelvlakbeschrijving uitgifte

Koppelvakbeschrijving uitgifte GMW

Voorbeeldberichten uitgifteservices

Voorbeeldberichten uitgifteservices GMW

Berichtenschema's - xsd's en wsdl's

https://schema.broservices.nl/

URL's publieke REST services

publieke REST service

Voorbeeldberichten aanleveren GM in samenhang

Aanleveren grondwatermonitoring in samenhang

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.