Skip to main content
Skip table of contents

GUF Voorbeeldberichten uitgiftewebservice

Onderstaande voorbeeldberichten zijn gevalideerd aan de XSD-bestanden, maar nog niet getest op de software. Releasedatum van de software is voorzien 1 juli 2022.


De onderstaande tabel bevat een opsomming van beschikbare voorbeeldberichten, hun intentie en een summiere beschrijving van de inhoud.

NaamDoel en inhoud
DO_Request.xmlVerzoek tot uitgifte van alle geregistreerde gegevens (actueel en historisch) van een grondwatergebruiksysteem met een zekere broId.
DO_Response_BRO_DO.xmlBericht van verzending van objectgegevens, met daarin de gegevens van een object dat uit registratie is genomen.
DO_Response_Rejection.xmlBericht van afwijzing.
GUF_PO_DP.xmlBericht van verzending van objectgegevens, met daarin de actuele gegevens van het opgevraagde object, die beschikbaar zijn voor een afnemer die tevens bronhouder en/of dataleverancier is van het registratieobject.
GUF_PO.xmlBericht van verzending van objectgegevens, met daarin de actuele gegevens van het opgevraagde object, die beschikbaar zijn voor een afnemer die niet bronhouder of dataleverancier is van het registratieobject. 
GUF_PPO_DPBericht van verzending van objectgegevens, met daarin de actuele en historische gegevens van het opgevraagde object, die beschikbaar zijn voor een afnemer die tevens bronhouder en/of dataleverancier is van het registratieobject.
GUF_PPO.xmlBericht van verzending van objectgegevens, met daarin de actuele en historische gegevens van het opgevraagde object, die beschikbaar zijn voor een afnemer die niet bronhouder of dataleverancier is van het registratieobject.

File Modified

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.