Skip to main content
Skip table of contents

Grondwatergebruiksysteem (GUF)

Documentatie Grondwatergebruiksysteem GUFAcceptatie (vanaf  1 juli 2022 in productie)
GegevenscatalogusGebruikersvriendelijke versie catalogus GUF 0.99 - 23 juni 2021
ScopedocumentScopedocument domein Grondwatergebruik (GU)
Verslag van publieke consultatieverslag publieke consultatie
Berichtencatalogus innamewebserviceGUF Berichtencatalogus innamewebservice
Voorbeeldberichten innamewebserviceGUF Voorbeeldberichten innamewebservice
Berichtencatalogus uitgiftewebserviceGUF Berichtencatalogus uitgiftewebservice
Voorbeeldberichten uitgiftewebserviceGUF Voorbeeldberichten uitgiftewebservice

Berichtenschema's - xsd's en wsdl's

Let op: nog in concept, definitieve versie's volgen na release 1.0 versie

https://schema.broservices.nl/
URL's publieke REST servicesREST services voor GUF volgen in de loop van 2022
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.