Skip to main content
Skip table of contents

Grondwatermonitoringput (GMW)

Documentatie Grondwatermonitoringput GMW

Productie (vanaf  1 juli 2017)

versie 1.1

Gegevenscatalogusgebruikersvriendelijke catalogus GMW 1.0
Werkafspraken 

Werkafspraak inmeten

Werkafspraak putcode

StorymapStorymaps grondwatermonitoring
Innamehandboekinname handboek GMW
Koppelvlakbeschrijving innameKoppelvlakbeschrijving inname GMW
Voorbeeldberichten innameservicesVoorbeeldberichten innameservice
UitgiftehandboekUitgifte handboek GMW
Koppelvlakbeschrijving uitgifteKoppelvakbeschrijving uitgifte GMW
Voorbeeldberichten uitgifteservicesVoorbeeldberichten uitgifteservices GMW

Berichtenschema's - xsd's en wsdl's

https://schema.broservices.nl/
URL's publieke REST servicespublieke REST service
Voorbeeldberichten aanleveren GM in samenhangAanleveren grondwatermonitoring in samenhang

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.