Skip to main content
Skip table of contents

BRO Beheer roadmap

Hier wordt de roadmap voor Beheer van de BRO weergegeven. Het is een visuele weergave van de issues die zijn opgenomen in het BRO beheerplan 2022, inclusief meerjarenperspectief 2022-2025 .

De roadmap voor het BRO programma Fase I, de ontwikkeling van het BRO systeem en geplande registratieobjecten, vind u op de volgende pagina.

Door een klik op onderstaande figuren kunt u de weergave uitvergrotenJavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.