Skip to main content
Skip table of contents

BHR-GT Gegevenscatalogus

De volgende gegevenscatalogi voor het Geotechnisch booronderzoek zijn beschikbaar.

BRO productieversiecatalogus versie

juridische / gebruikers-

vriendelijke uitgave (*

datum document

unieke link docs.geostandaarden.nl

versie 1.1 (vanaf 1-1-2020 tot 1 januari 2022)

1.0

juridische versie Gegevenscatalogus BHR-GT 0.9915 april 2019-

gebruikersvriendelijke versie niet uitgegevenversie 2.1 (vanaf 1 juli 2021)2.0juridische versie Gegevenscatalogus BHR-GT 1.99-
Gebruikersvriendelijke versie Gegevenscatalogus BHR-GT 2.025 maart 2020https://docs.geostandaarden.nl/bro/def-im-BHR-GT-20200325/
2.1

Gebruiksvriendelijke werkversie Gegevenscatalogus BHR-GT 2.1 (1)

12 oktober 2021-


(1)

Deze werkversie is een weergave van wat nu in productie staat voor geotechnisch booronderzoek (BHR-GT) in de landelijke voorziening BRO. Dat wil zeggen de vastgestelde gegevensdefinitie van het geotechnisch booronderzoek (hoofdstuk 6 en 7) en de vastgestelde toelichting (hoofdstuk 4), zoals opgenomen in de bijgewerkte versie van de ministeriĆ«le Regeling basisregistratie ondergrond, aangepast met de werkafspraken geotechnisch booronderzoek tranche 3 en geotechnische grondsoort booronderzoek, die op 1 juli 2021 in werking is getreden.
Deze weergave is in de nieuwe presentatie, en dat is met gegevensgroepen en relaties.

(*    De juridische versie van de catalogus, betreft de versie zoals deze is opgenomen in de Regeling Basisregistratie Ondergrond. In de gebruiksvriendelijke versie zijn toelichtingen op de catalogus opgenomen en de betreffende versie is 'klickable' gemaakt.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.