Skip to main content
Skip table of contents

Geotechnisch booronderzoek (BHR-GT)

Documentatie BHR-GT

Productie (vanaf 1-1-2020 tot 1 januari 2022)

versie 1.1

Productie (vanaf 1 juli 2021)

versie 2.1


Scopedocument
BHR-GT scopedocument
Gegevenscatalogusjuridische versie Gegevenscatalogus BHR-GT 0.99

Gebruikersvriendelijke versie Gegevenscatalogus BHR-GT 2.0

(Publicatiedatum 25 maart 2020)


Gebruiksvriendelijke werkversie Gegevenscatalogus BHR-GT 2.1

werkversie: publicatiedatum 12 oktober 2021, hierin zijn onderstaande werkafspraken verwerkt)


Verslag van publieke consultatien.v.t.Verslag publieke consultatie BHR-GT 1.9
WerkafsprakenBHR-GT werkafspraak tranche 2

BHR-GT werkafspraak tranche 3

Geotechnische grondsoort Booronderzoek (BHR)

(beide werkafspraken horen bij versie 2.0)

(in werkversie 2.1 van 12 oktober 2021 zijn de werkafspraken verwerkt)


Storymap
Storymaps booronderzoek
Berichtencatalogus innameservicesberichtencatalogus innameservices versie 1.0berichtencatalogus innameservices versie 1.1.4
Berichtencatalogus uitgifteservicesberichtencatalogus uitgifteservices versie 1.0berichtencatalogus uitgifteservices versie 1.1
Voorbeeldberichten innameservicesBHR-GT voorbeeldberichten innameservicesBHR-GT voorbeeldberichten innameservices
Voorbeeldberichten uitgifteservicesBHR-GT voorbeeldberichten uitgifteservicesBHR-GT voorbeeldberichten uitgifteservices
Berichtenschema's - xsd's en wsdl's

https://schema.broservices.nl/

(let op: xsd's hebben versie 1.0)

https://schema.broservices.nl/
URL's publieke REST servicesn.v.t.publieke REST service
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.