Skip to main content
Skip table of contents

Werkafspraken SAD v1.0

1. Werkafspraken SAD - wijzigingen op catalogus v1.0

1.1. Behorende bij

Basisregistratie Ondergrond Milieuhygiënisch Bodemonderzoek (SAD)

1.2. Ingangsdatum en afloopdatum

Ingangsdatum 10-1-2024 van vastgestelde SAD versie 1.0 tot de volgende versie van de catalogus.

1.3. Bijlage: Omschrijving werkafspraken

Datum toegevoegd

Plaats in catalogus (definitieve versie 1.0)

Element

Is

Moet worden

Aanleiding / Toelichting

TO aanpassing

11-1-2024

6.3.1.7 rapportagedatum onderzoek (Attribuut van Bodemonderzoek)

Regels

Het attribuut moet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut registratiestatus van de entiteit Registratiegeschiedenis gelijk is aan voltooid.
Het attribuut mag niet aanwezig zijn in alle andere gevallen.
De rapportagedatum onderzoek mag niet liggen na het tijdstip voltooiing registratie van de entiteit Registratiegeschiedenis.

Het attribuut moet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut registratiestatus van de entiteit Registratiegeschiedenis gelijk is aan voltooid.
Het attribuut mag niet aanwezig zijn in alle andere gevallen.
De rapportagedatum onderzoek mag niet liggen na het tijdstip voltooiing registratie van de entiteit Registratiegeschiedenis.

Voor gegevens aangeleverd onder IMBRO/A mag het attribuut ontbreken

Uitbreiding van de reeds aanwezige regel. Specifiek voor IMBRO/A.

In toelichting bij dit attribuut was al opgenomen dat voor gegevens die onder IMBRO/A worden aangeleverd deze datum veelal onbekend en niet relevant is.

11-1-2024

6.3.6.1 lokaal verticaal referentiepunt (Attribuut van Aangeleverde verticale positie)

Regels

Bij de entiteit Meetpunt moet de waarde van het attribuut gelijk zijn aan maaiveld.

Bij de entiteit Filter moet de waarde van het attribuut gelijk zijn aan maaiveld of bopb.

Bij de entiteit Meetpunt moet de waarde van het attribuut gelijk zijn aan maaiveld.
Bij de entiteit Filter moet de waarde van het attribuut gelijk zijn aan maaiveld of bovenkantPeilbuis.

In waardelijst LokaalVerticaalReferentiepunt is de waarde aangepast van bopb naar bovenkantPeilbuis. Deze wijziging was echter niet in de regel verwerkt.

11-1-2024

6.3.8.1 beschreven materiaal (Attribuut van Boorprofiel)

Kardinaliteit

0..1

1

Ter voorkoming van het ontstaan van een 'leeg' object. Deze kardinaliteitswijziging heeft geen invloed op het aan te leveren brondocument, omdat het een afgeleid gegeven betreft.

XSD update

11-1-2024

6.3.18 Veldwaarneming

Regels

niet aanwezig

Tenminste één van de volgende gegevens moet aanwezig zijn: filter belucht of kleurwaarneming.

Ter voorkoming van het ontstaan van een 'leeg' object

11-1-2024

6.3.21.6 limietsymboolreferentie (Attribuut van Analyse)

Regels

niet aanwezig

Het attribuut limietsymboolreferentie mag alleen een waarde hebben wanneer het attribuut limietsymbool een waarde heeft.

Het aangeven van de limietsymboolreferentie is alleen zinvol indien er sprake is van een limietsymbool.

11-1-2024

7.5 BijzonderBestanddeelSoort

Waarde

penetratie-achtig

penetratie_achtig

Huidige waarde voldoet niet aan de afgesproken conventies

11-1-2024

7.5 BijzonderBestanddeelSoort

Waarde

verbrand bot

verbrandBot

Huidige waarde voldoet niet aan de afgesproken conventies

11-1-2024

7.5 BijzonderBestanddeelSoort

Waarde

verbrande klei

verbrandeKlei

Huidige waarde voldoet niet aan de afgesproken conventies

24-1-2024

7.21 Onderzoekstype

Waarde

saneringsOnderzoek

niet aanwezig

De waarde 'saneringsOnderzoek' (SIKB0101ID: 9) is uit de waardelijst gehaald, omdat bij dergelijke onderzoek geen (aanvullend) bodemonderzoek wordt uitgevoerd. Dit betreffen onderzoeken waarin verschillende mogelijke saneringsvarianten worden beschreven om een vastgestelde verontreiniging te saneren.

07-02-2024

6.3.1.8 SIKB0101-identificatie

Regels

niet aanwezig

Het SIKB0101-ID moet uniek zijn binnen de set bodemonderzoeken in de registratie ondergrond.

Ter voorkoming van dubbel bodemonderzoeken in de registratie ondergrond.

12-02-2024

7.1 AanleidingOnderzoek

Waarde

bestemmingswijzigingVinexLocatieontwikkeling

bestemmingswijziging

Nieuwe waarde geeft een betere duiding.

12-02-2024

7.24 VerticaalReferentievlak

Waarde

nap

NAP

Huidige waarde voldoet niet aan de afgesproken conventies.

7-5-2024

6.3.1.2 bronhouder

Opbouw

NNNNNNNN

Nadere specificatie toegevoegd

XSD update: is een brocom KVK nummer type

7-5-2024

6.3.1.3 object-ID bronhouder

Juridische status

Authentiek

Niet-authentiek

7-5-2024

6.3.1.4 dataleverancier

Naam

KVK-Nummer

Organisatie

7-5-2024

6.3.1.7. rapportagedatum onderzoek

Regels

Het attribuut moet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut registratiestatus van de entiteit Registratiegeschiedenis gelijk is aan voltooid.
Het attribuut mag niet aanwezig zijn in alle andere gevallen.
De rapportagedatum onderzoek mag niet liggen na het tijdstip voltooiing registratie van de entiteit Registratiegeschiedenis.

De rapportagedatum onderzoek mag niet liggen na het tijdstip voltooiing registratie van de entiteit Registratiegeschiedenis.

SAD heeft geen materiële geschiedenis. Het betreft eenmalige leveringen.

7-5-2024

6.3.1.11 aanleding onderzoek

Kardinaliteit

1

0..1

Gegeven niet verplicht bij aanlevering onder IMBRO/A regime

XSD update

7-5-2024

6.3.4 Rapport

Regels

-

De combinatie van de attributen nummer en datum moet, indien beiden zijn aangeleverd, uniek zijn binnen de set Milieuhygiënische bodemonderzoeken in de registratie ondergrond.

7-5-2024

6.3.4.3 auteur

Naam

Tekst 40

Tekst 200

Diepere boringen toegestaan

XSD update

XSLT-controle aangepast

7-5-2024

6.3.5.3 datum meetpunt

Regels

De datum mag niet liggen na de rapportagedatum onderzoek van de entiteit Bodemonderzoek.

De datum mag niet liggen na de datum van de entiteit Rapport.

Nauwkeuriger

7-5-2024

6.3.5.3 datum meetpunt

Waardebereik

-

1 januari 1980 tot heden

Aanvullende controle

XSLT-controle aangepast

7-5-2024

6.3.5.4 einddiepte

Waardebereik

Naam

0 - 50 m

Meetwaarde 2.2

0 - 150 m

Meetwaarde 3.2

Diepere boringen toegestaan

7-5-2024

6.3.5.5 aangeleverde locatie

Regels

niet aanwezig

Voor gegevens aangeleverd onder IMBRO/A-regime mag het attribuut ontbreken.

Maakt het mogelijk om een veel grotere hoeveelheid archiefgegevens aan te kunnen leveren.

XSLT-controle naar Warning aangepast, XSD aangepast naar optioneel veld

7-5-2024

6.3.9.2 bovengrens

Waardebereik

Naam

0 - 50 m

Meetwaarde 2.2

0 - 150 m

Meetwaarde 3.2

Diepere boringen toegestaan

7-5-2024

6.3.9.3 ondergrens

Waardebereik

Naam

0 - 50 m

Meetwaarde 2.2

0 - 150 m

Meetwaarde 3.2

Diepere boringen toegestaan

7-5-2024

6.3.10.2 zandmediaanklasse

Regels

Het attribuut mag niet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut 'grondsoort' ongelijk is aan zand (codes: 1, 2, 3, 4, 5).

Het attribuut mag niet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut grondsoort de term zand of zandig bevat (SIKB0101ID: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33).

Zandmediaanklasse ook toestaan voor bijmenging

7-5-2024

6.3.10.3 grindmediaanklasse

Regels

Het attribuut mag niet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut 'grondsoort' ongelijk is aan grind (codes: 20, 21, 22, 23, 24).

Het attribuut mag alleen aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut grondsoort de term grind bevat (SIKB0101ID: 20, 21, 22, 23, 24) of het attribuut grindgehalteklasse een waarde heeft.

Regel uitgebreid en tekstuele aanpassing

7-5-2024

6.3.13.3 begindiepte

Waardebereik

Naam

0 - 50 m

Meetwaarde 2.2

0 - 150 m

Meetwaarde 3.2

Diepere boringen toegestaan

7-5-2024

6.3.13.4 einddiepte

Waardebereik

Naam

0 - 50 m

Meetwaarde 2.2

0 - 150 m

Meetwaarde 3.2

Diepere boringen toegestaan

7-5-2024

6.3.13.5 datum

Waardebereik

-

1 januari 1980 tot heden

Aanvullende controle

XSLT-controle aangepast

7-5-2024

6.3.13.5 datum

Regels

De datum mag niet liggen na de rapportagedatum onderzoek van de entiteit Bodemonderzoek.

De datum mag niet liggen na de datum van de entiteit Rapport.

Nauwkeuriger

7-5-2024

6.3.15.3 begindiepte

Waardebereik

Naam

0 - 50 m

Meetwaarde 2.2

0 - 150 m

Meetwaarde 3.2

Diepere boringen toegestaan

7-5-2024

6.3.15.3 begindiepte

Regels

-

De waarde van het attribuut begindiepte van Analysemonster grond gemengd mag niet kleiner zijn dan de minimale waarde van het attribuut begindiepte van de (eventueel) gekoppelde grondmonsternames uit de entiteit Grondmonstername.

Aanvullende controle

7-5-2024

6.3.15.4 einddiepte

Waardebereik

Naam

0 - 50 m

Meetwaarde 2.2

0 - 150 m

Meetwaarde 3.2

Diepere boringen toegestaan

7-5-2024

6.3.15.4 einddiepte

Regels

Indien het AnalyseMonsterGrondGemengd gekoppeld is aan 1 of meerdere Grondmonsternames dan mag De einddiepte van het AnalysemonsterGrondGemengd niet groter zijn dan de waarde van het attribuut einddiepte van de entiteit Meetpunt.

De waarde van het attribuut einddiepte van Analysemonster grond gemengd mag niet groter zijn dan de maximale waarde van het attribuut einddiepte van de (eventueel) gekoppelde grondmonsternames uit de entiteit Grondmonstername.

Nauwkeuriger controle

7-5-2024

6.3.16.3 begindiepte

Waardebereik

Naam

0 - 50 m

Meetwaarde 2.2

0 - 150 m

Meetwaarde 3.2

Diepere boringen toegestaan

7-5-2024

6.3.16.4 einddiepte

Waardebereik

Naam

0 - 50 m

Meetwaarde 2.2

0 - 150 m

Meetwaarde 3.2

Diepere boringen toegestaan

7-5-2024

6.3.17.3 datum

Waardebereik

-

1 januari 1980 tot heden

Aanvullende controle

XSLT-controle aangepast

7-5-2024

6.3.17.3 datum

Regels

De datum mag niet liggen na de rapportagedatum onderzoek van de entiteit Bodemonderzoek.

De datum mag niet liggen na de datum van de entiteit Rapport.

Verhogen nauwkeurigheid

7-5-2024

6.3.5.5 aangeleverde locatie

Regels

niet aanwezig

Voor gegevens aangeleverd onder IMBRO/A-regime mag het attribuut ontbreken.

Maakt het mogelijk om een veel grotere hoeveelheid archiefgegevens aan te kunnen leveren.

XSLT-controle naar Warning aangepast

7-5-2024

7.5 BijzonderBestanddeelSoort

Waardelijst

-

Waardelijst uitgebreid met vervallen waarden

Voor aanlevering onder IMBRO/A regime is het gebruik van vervallen waarden toch toegestaan

XSLT-controle (Warning)

Nieuwe waardelijst beschikbaar op GitHub

7-5-2024

7.23 Parameter

Waardelijst

-

Waardelijst uitgebreid met vervallen waarden

Voor aanlevering onder IMBRO/A regime is het gebruik van vervallen waarden toch toegestaan

XSLT-controle (Warning)

Nieuwe waardelijst beschikbaar op GitHub


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.