Skip to main content
Skip table of contents

Milieuhygiënisch Bodemonderzoek (SAD)

Documentatie Milieuhygiënisch Bodemonderzoek SAD

software versie 1.0 - verwacht vanaf april 2024

gegevenscatalogus 1.0 (inwerkingtreding voorzien per 1 januari 2025)

ScopedocumentScopedocument Milieukwaliteit v1.0
Gegevenscatalogusgegevenscatalogus SAD 1.0 ‘(IMBRO/A - vastgestelde versie)’ 
Verslag publieke consultatieReacties publieke consultatie SAD IMBROA - met verwerking.pdf
WerkafsprakenWerkafspraak op catalogus 1.0
Storymap BRO domein MilieukwaliteitStorymap BRO Milieukwaliteit
Berichtencatalogus innameservicesvolgt na ketentest
Handreiking aanleveren BRO-gegevenshandreiking voor het aanleveren van BRO-gegevens
Voorbeeldberichten innameservicesvolgt na ketentest
Berichtencatalogus uitgifteservicesvolgt na ketentest
Voorbeeldberichten uitgifteservicesvolgt na ketentest

Berichtenschema's - xsd's en wsdl's

volgt na ketentest
URL's publieke REST servicesvolgt na ketentest
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.