Skip to main content
Skip table of contents

SAD v1.0 Uitgifte voorbeeldberichten

Deze berichten komen overeen met de SAD berichtencatalogus 1.0.0 en zijn getest (op de software die in productie staat). 


De voorbeeldberichten staan beschreven in de SAD berichtencatalogus uitgiftewebservice.JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.