Skip to main content
Skip table of contents

SAD v1.0 Inname voorbeeldberichten

Deze berichten komen overeen met de SAD berichtencatalogus 1.0.0 en zijn getest (op de software die in productie staat). 

Het doel van de voorbeeldberichten staat beschreven in de SAD berichtencatalogus innamewebservice

1. Samenhang

Een SAD Milieuhygiënisch Bodemonderzoek wordt uitgevoerd en als één geheel aangeleverd aan de BRO.
Vanuit SLD Overheidsbesluit Milieukwaliteit kan er verwezen worden naar een SAD Milieuhygiënisch Bodemonderzoek.
De verwijzing en samenhang wordt verder beschreven in de SLD innamewebservice en SLD inname voorbeeldberichten.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.