Skip to main content
Skip table of contents

Grondwatermonitoringput (GMW)

Documentatie Grondwatermonitoringput GMW

in productie vanaf  1 juli 2017

standaard versie 1.0

software versie 1.1

verwacht in productie 1 januari 2025:

standaard 1.1

software 1.*

Gegevenscatalogus

Catalogus GMW 1.0

Catalogus GMW 1.099 Versie ter vaststelling

Werkafspraken 

Werkafspraak inmeten

Werkafspraak putcode

-

Verslag publieke consultatie

-

20240321eindverslag publieke consultatie Grondwatermonitoringput 1.09.xlsx

Storymap

Storymaps grondwatermonitoring

Storymaps grondwatermonitoring

Berichtencatalogus inname

-

verwacht in Q3 2024

Voorbeeldberichten innameservices

 Voorbeeldberichten innameservice 

verwacht in Q3 2024

Berichtencatalogus uitgifte

-

verwacht in Q3 2024

Voorbeeldberichten uitgifteservices

Voorbeeldberichten uitgifteservices GMW

verwacht in Q3 2024

Innamehandboek

inname handboek GMW

vervalt

Koppelvlakbeschrijving inname

Koppelvlakbeschrijving inname GMW

vervalt

Uitgiftehandboek

Uitgifte handboek GMW

vervalt

Koppelvlakbeschrijving uitgifte

Koppelvakbeschrijving uitgifte GMW

vervalt

Berichtenschema's - xsd's en wsdl's

https://schema.broservices.nl/

verwacht: beschikbaar in Q4 2024

URL's publieke REST services

publieke REST service

verwacht: beschikbaar in Q4 2024JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.