Skip to main content
Skip table of contents

GMN uitgifte voorbeeldberichten

Disclaimer - De voorbeeldberichten zijn bedoeld voor ontwikkeling van eigen software om aan te sluiten op de BRO. Onderstaande berichten zijn getest op de BRO-services waarbij attribuutvelden waarden hebben meegekregen. Deze berichten zijn niet bedoeld als template om uiteindelijke brondocumenten te genereren.

File Modified

XML File dispatchDataRequest.xml

Mar 27, 2024

XML File dispatchDataResponse_BRO_DO.xml

Mar 27, 2024

XML File dispatchDataResponse_GMN_PO.xml

Mar 27, 2024

XML File dispatchDataResponse_GMN_PO_DP.xml

Mar 27, 2024

XML File dispatchDataResponse_GMN_PPO.xml

Mar 27, 2024

XML File dispatchDataResponse_GMN_PPO_DP.xml

Mar 27, 2024

XML File dispatchDataResponse_Rejection.xml

Mar 27, 2024

XML File ParseFault.xml

Mar 27, 2024

XML File SoapFault.xml

Mar 27, 2024JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.