Skip to main content
Skip table of contents

Model Grondwaterspiegeldiepte WDM

Documentatie Model Grondwaterspiegeldiepte WDMin productie vanaf 1 januari 2024
ScopedocumentScopedocument WDM 1.0
GegevenscatalogusCatalogus WDM 1.1
Verslag van publieke consultatien.v.t.

Berichtenschema's - xsd's en wsdl's

Concept XSDs veranderen mogelijk nog na bouw
Storymap BRO modellenDe Nederlandse ondergrond in vlakken, lagen en blokken
versiehistoriebeschikbare BRO-modellen Grondwaterspiegeldiepte


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.