Skip to main content
Skip table of contents

Milieuhygiënisch Bodemonderzoek (SAD)

Documentatie Milieuhygiënisch Bodemonderzoek SAD

software versie 1.0 - verwacht vanaf januari 2024

gegevenscatalogus 0.99 (inwerkingtreding voorzien per 1 juli 2024)

ScopedocumentScopedocument Milieukwaliteit v1.0
Gegevenscatalogusgegevenscatalogus SAD 0.99 ‘(IMBRO/A - versie ter vaststelling)’ 
Verslag publieke consultatieReacties publieke consultatie SAD IMBROA - met verwerking.pdf
Storymap BRO domein MilieukwaliteitStorymap BRO Milieukwaliteit
Berichtencatalogus innameservicesvolgt in 2024
Handreiking aanleveren BRO-gegevenshandreiking voor het aanleveren van BRO-gegevens
Voorbeeldberichten innameservicesvolgt in 2024
Berichtencatalogus uitgifteservicesvolgt in 2024
Voorbeeldberichten uitgifteservicesvolgt in 2024

Berichtenschema's - xsd's en wsdl's

volgt in 2024
URL's publieke REST servicesvolgt in 2024
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.