Skip to main content
Skip table of contents

Bodemkaart van Nederland (SGM)

Documentatie Bodemkaart van Nederland SGMin productie vanaf 1 januari 2024
GegevenscatalogusGegevenscatalogus SGM 1.2
Verslag van publieke consultatien.v.t

Berichtenschema's - xsd's en wsdl's

XSD's bodemkaart
Storymaps BRO modellen

De Nederlandse ondergrond in vlakken, lagen en blokken

Bodemkaart en Geomorfologische Kaart van Nederland (arcgis.com)

versiehistorieBeschikbare BRO-versies Bodemkaart van Nederland
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.