Skip to main content
Skip table of contents

Actuele BRO wijzigingsverzoeken

In onderstaand overzicht zijn de openstaande wijzigingsverzoeken opgenomen. Openstaand betekent dat er nog een besluit door de Change Advisory Board (CAB) moet worden genomen omdat er

  1. aanvullende informatie nodig is van de melder of een expert, of
  2. er een impactanalyse loopt, of
  3. de melding recent is en nog niet in het CAB is behandeld.

Onderstaand overzicht is op 26 maart 2024 bijgewerkt.


Voor een volledig beeldscherm: klik op het hekje rechtsboven de tabel.

volgnr

Meldingsnummer

BRO servicedesk

MelderWijzigingsverzoekDomein of voorzieningRegistratieobject of BRO componentStatus

Beslisniveau

Besluit

ArgumentatieLink BRO backlog 

BM[jaartal][maand][volgnr.]organisatie

veelal samenvatting in de vorm van een user story

De volledige teksten zijn achterliggende pagina te vinden

Change Advisory Board of Portfolioraad

Alleen voor gebruik binnen programma281
BM24 03 00077
TNO - migratieteam

Betere performance c.q. snellere mechaniek om alle details van leveringen onder een project op te kunnen vragen.BRO-systeemBronhouderportaalin onderzoek bij LV BRO team280
BM24 03 00077
TNO - migratieteam

Meer query opties om het aantal zoekresultaten van query op transacties te kunnen beperken (de 3 c.q. 4 genoemde velden)

BRO-systeemBronhouderportaalin onderzoek bij LV BRO team275
BM24 02 00174
Trefoil Hydrology
Op basis van de huidige service voor ‘uitgifte van grondwater in samenhang’ kun je alleen resultaten opvragen o.b.v. de GMW Bro-ID, zie:


https://publiek.broservices.nl/gm/v1/swagger-ui/#/default/gmw-relations


Net als in BROloket wil je echter ook de gegevens in samenhang kunnen opzoeken via de API op GLD, GAR en/of FRD BroId. Vanwege de data-hoeveelheden is met name de GLD-service zelf erg traag, dus voldoet niet goed voor dit doel. Alternatief dat ook zou voldoen is het toevoegen van de GMW Bro-ID en buisnummer aan de observationsSummary, zie:


/gm/gld/v1/objects/{broId}/observationsSummary
Grondwatermonitoringalle registratieobjecten in het domeinin onderzoek bij LV BRO team274
BM24 02 00173
Wageningen Environmental Research

Als dataleverancier van bodemkundig onderzoek wil ik dat voor het kwaliteitsregime IMBRO/a mogelijk wordt dat het attribuut ‘Volumetrisch watergehalte’ aanwezig mag zijn, zodat wij deze kunnen aanleveren aan de BRO.

Bodem- en GrondonderzoekBHR-P en SFRimpactanalyse


 - verzoek aanpassing Volumetrisch watergehalte in standaard SELECTED

273


BM23 11 00050
StaatsbosbeheerBehoefte aan laagdrempelige toegang tot de betekenis van de inhoud  van een XML bestand ( en de datainhoudelijke concepten van een bepaald objecttype, i.p.v. het moeten 'lezen' van alle documentatie van een objectBROloketGrondwatermonitoringin onderzoek bij LV BRO team226BM23 05 00008TAUW

Als data-afnemer van REGIS II

Wil ik via een service de appelboor-functionaliteit kunnen gebruiken

Omdat de appelboor-functionaliteit op het loket een range geeft, maar ik ben op zoek naar de waarde

BRO modellenREGIS IIimpactanalyse


GDFUN-309

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.