Skip to main content
Skip table of contents

Werkafspraak Verwerking issues op verzoek WENR

12 juni 2023: Verwerking van 3 issues (geregistreerd onder BM23 03 00497, BM23 03 00500 en BM23 03 00501)

26 juni 2023: Toelichting ringmonster gebruikt aangepast op verzoek WENR (melding BM23 03 00500)

#Onderwerpentiteit / waardelijsttype gegevengegeven (naam)wijzigingelementwaswordtReferentie
1Methode onbekend (IMBRO/A) voor Bepaling waterdoorlatendheidBepaling waterdoorlatendheidattribuutbepalingsmethodeToevoegen IMBRO/A regelRegels IMBRO/A-Naast de IMBRO waarden mag de waarde van het attribuut ook gelijk zijn aan onbekend.BM23 03 00497
Bepaling waterdoorlatendheidattribuutverzadigde waterdoorlatendheidToevoegen IMBRO/A regelRegels IMBRO/A-Het attribuut moet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut bepalingsmethode gelijk is aan onbekend.
2Methode onbekend (IMBRO/A) voor Bepaling waterretentie stapsgewijsBepaling waterretentie stapsgewijsattribuutbepalingsmethodeToevoegen IMBRO/A regelRegels IMBRO/A-Naast de IMBRO waarden mag de waarde van het attribuut ook gelijk zijn aan onbekend.BM23 03 00501
3Ringmonster gebruikt onbekend (IMBRO/A) bij Bepaling waterretentie stapsgewijsBepaling waterretentie stapsgewijsattribuutringmonster gebruiktToevoegen toelichtingToelichtingDe bepaling wordt voor een bodemvochtpotentiaal van 0 tot circa -1000 cm waterkolom uitgevoerd aan ringmonsters met een bekend volume. Bij de drukplaat methode wordt voor kleinere waarden van de bodemvochtpotentiaal volstaan met verstoorde monsters. Dat kan omdat bij dergelijk kleine potentialen de binding van water nauwelijks nog door de structuur van de grond wordt bepaald. De bepaling wordt voor een bodemvochtpotentiaal van 0 tot circa -1000 cm waterkolom uitgevoerd aan ringmonsters met een bekend volume. Bij de drukplaat methode wordt voor kleinere waarden van de bodemvochtpotentiaal volstaan met verstoorde monsters. Dat kan omdat bij dergelijk kleine potentialen de binding van water nauwelijks nog door de structuur van de grond wordt bepaald.
Voor gegevens die zijn aangeleverd in het kader van archiefoverdracht onder IMBRO/A is niet altijd bekend hoe de waterrententie is bepaald (bepalingsprocedure onbekend). In dat geval is niet bekend of een ringmonster is gebruikt, en heeft het gegeven de waarde nee gekregen.
BM23 03 00500
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.