Skip to main content
Skip table of contents

Vooraf

Als je nieuw bent bij de BRO dien je eerst een paar zaken te regelen om het Bronhouderportaal te kunnen gaan gebruiken.


Voor nieuwe organisaties

Deze pagina is voor organisaties die nog niet zijn aangesloten bij de BRO.

Ben je écht de eerste gebruiker?

De kans is groot dat in jouw bronhouderorganisatie al iemand gebruiker is van het Bronhouderportaal. Vooral in grotere organisaties weten collega’s dat niet altijd van elkaar.

Als je hierover twijfelt neem dan contact op met de BRO Servicedesk. Wij kunnen dit voor je achterhalen.

Als je een collega hebt die het Bronhouderportaal al gebruikt, vraag die collega dan om je verder te helpen. Dat scheelt uitzoekwerk.

Als je zeker bent dat je van jouw organisatie de eerste bent, lees dan de instructie op deze pagina door.

Kies wie de Gebruikersbeheerder wordt

In je organisatie dient er minimaal één collega te worden benoemd die in het Bronhouderportaal accounts en autorisaties kan aanmaken voor andere collega’s.

Deze collega heeft een EHerkenning 2+ (of hoger) account nodig en kan daarna in het Bronhouderportaal de rol van Gebruikersbeheerder krijgen via de BRO Servicedesk.

Bepaal om te beginnen wie deze rol krijgt.

De volgende stappen zijn uit te voeren door deze Gebruikersbeheerder.

Meld je aan bij de BRO

De organisatie dient als bronhouderorganisatie bij de BRO te zijn aangemeld.

Als je niet weet of dat zo is, dan kun je dat achterhalen in de openbare lijst met aanmeldingen bij de BRO1.

Als je jouw organisatie in deze lijst aantreft, controleer dan of jouw organisatie daar ook de bronhouderstatus heeft. Dat is herkenbaar aan het achtervoegsel: (B) achter de naam van de organisatie.

Bij dit overzicht staat ook wat je moet doen als de organisatie nog niet is aangemeld.

Bij het aanmelden geef je de contactgegevens door van de persoon die het eerste aanspreekpunt is van de organisatie voor de BRO Servicedesk. Dat eerste aanspreekpunt is normaalgesproken ook de Gebruikersbeheerder in het Bronhouderportaal.

Alle contacten tussen jouw organisatie en de BRO Servicedesk lopen bij voorkeur via één persoon: de Gebruikersbeheerder.

Vraag eHerkenning 2+ aan

Om met de rechten van Gebruikersbeheerder te kunnen inloggen in het Bronhouderportaal dien je te beschikken over een werkend inlogaccount dat gebruik maakt van eHerkenning 2+ (of hoger).

Dit account moet bovendien expliciet gemachtigd zijn om in het Bronhouderportaal mee te mogen inloggen.

Hoe je dit kunt regelen lees je terug op de pagina over Inloggen in deze handleiding.

Als in jouw geval meerdere Gebruikersbeheerders zijn benoemd dan dient iedere beheerder een eigen eHerkenningsaccounts te regelen, want eHerkenningsaccounts zijn persoonsgebonden.

Als je beschikt over een eHerkenning 2+ account mét expliciete machtiging voor het Bronhouderportaal, dan kun je verder met de volgende stap.

Een eerste keer inloggen als Gebruikersbeheerder

Ga naar de startpagina van het Bronhouderportaal: www.bronhouderportaal-bro.nl.

Kies hier voor: Inloggen met eHerkenning.

Volg de instructies van de eHerkenningsprovider om in te loggen.

Maak je account in het Bronhouderportaal actief door in de laatste stap akkoord te gaan met de gebruiksvoorwaarden.

Als het inloggen is gelukt, dan zie je een blauwe balk met daarin "Mijn organisatie". Deze blauwe balk kun je openklikken is het Hoofdmenu.

In de blauwe balk zou je moeten zien dat je de rol van Gebruikersbeheerder hebt. Zie je dit niet? Neem dan contact op met de BRO Servicedesk.

Benoem een tweede beheerder

Als het mogelijk is, kies er dan voor om ook een tweede Gebruikersbeheerder te benoemen zodat jullie elkaar bij afwezigheid kunnen vervangen.

Let op: iedere Gebruikersbeheerder moet inloggen met eHerkenning 2+. Zorg ervoor dat de extra Gebruikersbeheerder alvast een keer ingelogd heeft op het bronhouderportaal met eHerkenning 2+ om er zeker van te zijn dat het account goed ingesteld is.

je kunt zelf geen Gebruikersbeheerder aanmaken. Neem daarom contact op met de BRO Servicedesk om aan te geven welke persoon ook de rol van Gebruikersbeheerder dient te krijgen.


  1. Lijst van bij de BRO aangemelde organisaties ↩︎

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.