Skip to main content
Skip table of contents

Validatietokens

De API kan brondocumenten valideren zonder dat hiervoor een levering hoeft te worden aangemaakt. De aanroep is vrijwel identiek aan het aanmaken van een levering, met als grootste verschil dat bij het aanmaken van een levering de brondocumenten asynchroon worden gevalideerd, terwijl hier het valideren synchroon plaatsvindt. Het response geeft dus meteen aan of het brondocument valide is, en zoniet, wat de gevonden problemen zijn.

Raadpleeg voor meer informatie de API-documentatie van het Bronhouderportaal.

Let op: de demo-omgeving heeft eigen API-documentatie.

Validatietokens aanmaken en beheren in het Bronhouderportaal

Je kunt als bronhouderorganisatie of als dataleverancier een validatietoken aanmaken in het Bronhouderportaal.

Wanneer je in het Home-scherm de blauwe balk met "Mijn organisatie" openklikt, dan verschijnt er een tab genaamd 'tokens'.

Hier kun je een validatietoken aanmaken en kopiëren.

Een token wordt maar één keer getoond. Zorg ervoor dat u direct na het aanmaken van het token dit kopieert en invoert op de plek waar de token terecht moet komen.

Ook zie je hier eerder aangemaakte validatietokens.

Indien je een validatietoken wilt verwijderen, dan gebruik je daarvoor de verwijder-knop.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.