Skip to main content
Skip table of contents

Uitgifte voorbeeldberichten SFR

Deze versie is onderdeel van de documentatie voor versie 2.0 SFR die momenteel in Acceptatie staat. Hierop kunnen nog wijzigingen op plaatsvinden, oa naar aanleiding van de ketenacceptatietest. Voorzien is dat versie 2.0 per 1 juli 2021 in productie zal gaan.

Disclaimer - De voorbeeldberichten zijn bedoeld voor ontwikkeling van eigen software om aan te sluiten op de BRO. Onderstaande berichten zijn getest op de BRO-services waarbij attribuutvelden waarden hebben meegekregen. Deze berichten zijn niet bedoeld als template om uiteindelijke brondocumenten te genereren.


File Modified

XML File DC_Request_Cirkel.xml

Nov 01, 2023

XML File DC_ResponseLevering.xml

Nov 01, 2023

XML File DO_Request.xml

Nov 01, 2023

XML File DO_Response_BRO_DO.xml

Nov 01, 2023

XML File DO_Response_Rejection.xml

Nov 01, 2023

XML File DO_ResponseSFR_O_DP.xml

Nov 01, 2023

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.